Mimoškolské aktivity

Jazyková škola Užhorodská vykonáva a usporadúva počas školského roka mimoškolské aktivity, ktoré majú za úlohu zatraktívniť štúdium cudzích jazykov, imitovať reálne prostredie a spríjemniť kultúru vyučovania. Tieto aktivity sú vnímané ako atraktívne z pohľadu žiakov, študentov ako aj samotnými pedagógmi. Medzi najobľúbenejšie aktivity patria:

Jazykovo poznávací zájazd

Jazyková škola Užhorodská 8 každoročne organizuje pre svojich poslucháčov a priateľov školy jazykovo - poznávací zájazd. Počas zájazdu poslucháči aktívne využívajú svoje jazykové zručnosti, spoznávajú reálie a kultúru danej krajiny, regiónu. Za predchádzajúce obdobia poslucháči navštívili Londýn, Kodaň, Dublin, Manchester a Edinburg, Cardiff – Wales, Island ako aj viaceré mestá v Španielsku,

Počas týchto zájazdov sa poslucháči zoznamujú nie len s reálnymi podmienkami krajiny a komunikácie, ale zároveň nadväzujú bližšie vzájomné väzby.

Jazykové súťaže

Veľmi obľúbenou sa stala súťaž zameraná na hľadanie jazykového talentu s názvom Jazykový talent z Košíc, ktorá v roku 2015 mala premiéru a stretla sa s veľmi kladným postojom zo strany pedagógov ZŠ ako aj samotných študentov.

V mesiaci máj/jún sa koná na Jazykovej škole Užhorodská Konverzačná súťaž, kde žiaci školy „súperia“ a predvádzajú svoje jazykové zručnosti a získavajú tým potrebný pocit súťaživosti.

Vianočné kultúrne programy

V neposlednom rade je nutné spomenúť Vianočné kultúrne programy. Každoročne v čase Vianoc sú pre žiakov, poslucháčov a priateľov školy pripravené vianočné kultúrne programy, počas ktorých vystupujú žiaci Jazykovej školy s ich vianočnými divadielkami, navodia atmosféru Vianoc a spríjemnia tak hektické obdobie ich rodičom či priateľom.

Projektové práce

V priebehu školského roka sa usporiadajú rôzne projektové práce k výnimočným dňom, ako napríklad: Valentín, Deň matiek, St. Patric day, Halloween, Vianočná atmosféra a iné, kde žiaci prezentujú svoje práce v cudzích jazykoch.

Vzdelávanie a spolupráca

Jazyková škola sa zároveň zapája do priateľskej spolupráce s inými vzdelávacími inštitúciami ako Cambridge University Press, aby si neustále udržiavala svoje miesto v oblasti vzdelávania.

Taktiež myslíme aj na našich pedagógov a pedagógov ostatných škôl, pre ktorých každoročne pripravujeme Metodický deň, počas ktorého si pedagógovia vymieňajú skúsenosti, nachádzajú riešenia pre potreby praktickej výučby a diskutujú o aktuálnych témach, tak aby boli oboznámení s modernými vyučovacími metódami a vedeli zvládať každú situáciu vo výchovno-vzdelávacom procese.

Podradené stránky:

JAZYKOVÝ FESTIVAL 2019