Rozvr hodín pre šk. rok 2019/2020

 

ANGLICKÝ JAZYK  ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.prípravný roč.

A1.1

Žiaci

1.ročník ZŠ

2 hodiny

základný

Streda

16:30-18:00

0013

2.prípravný roč.

A1.1

Žiaci

2.ročník ZŠ

2 hodiny

základný

Pondelok

16:30-18:00

0013

 

1.ročník  A1.1

 

Žiaci

3.ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

Štvrtok

16:30-18:00

0013

 

2.ročník  A1.2

 

Žiaci 

4.ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20

0013

 

3.ročník  A2.1

 

Žiaci

5. a 6.ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Streda

14:50-16:20

0013

 

4.ročník  A2.2

 

Žiaci

7. a 8. ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Streda

14:50-16:20

0018

 

5. ročník B1.1

 

Žiaci

8. a 9. ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20 

0018

 

6. ročník  B1.2

 

Študenti 

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20 

0005

Príprava na FCE, IELTS

1.ročník  B2.2

Študenti

           

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Streda

14:50-16:20

0001

Príprava na CAE

1.ročník  C1.2

Študenti

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

16:30-18:00

Streda

16:30-18:00

0001

Príprava na CPE

1.ročník C2.2

Študenti

2 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

0001

 

Maturita

1.ročník  B2.2

Študenti

4 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50-16:20

Streda

16:30 – 18:00

0005

 

1.ročník  A1.1

 

 

Dospelí

 

2 hodiny

základný

 

Štvrtok

18:05-19:35

 

0013

2.ročník  A1.2

Dospelí

2 hodiny

základný

Streda

18:05-19:35

0017

3.ročník  A2.2

Dospelí

 

2 hodiny

základný

Utorok

10:30-12:00

0018

3. ročník A2.2

Dospelí

4 hodiny

špeciálny

Streda

16:30- 18:00

Štvrtok

18:00 – 19:35

0005

4.ročník  B1.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

16:30 18:00

 

0007

4.ročník  B1.1

Konverzácia

Študenti

Dospelí

2hodiny  špeciálny

Utorok

18:05 19:35

 

0005

4.ročník  B1.1

Študenti

Dospelí

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

18:05-19:35

Štvrtok

16:30-18:00

0017

5.ročník  B1.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Streda

16:30- 18:00

 

0007

5.ročník  B1.2

Konverzácia

Študenti

Dospelí

2 hodiny

Špeciálny

Utorok

18:00-19:35

0017

6.ročník  B2.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50 – 16:20

0007

6.ročník  B2.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Streda

14:50 – 16:20

0005

6.ročník  B2.2

 

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

0007

6.ročník  B2.2

Konverzácia

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

14:50-16:20

0017

6.ročník  B2.2

Študenti

Dospelí

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

16:30 – 18:00

18:05-19:35

0005

8. ročník  C2.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

16:30 – 18:00

0005

     

 

 

1.ročník

konverzácia s lektorom B 2.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

18:05-19:35

0014

 

RUSKÝ  JAZYK         ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

základný

Pondelok

16:30-18:00

              0010

 

3. ročník

A2.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

základný

Štvrtok

16:30-18:00

0010

2. ročník

A1.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

18:05-19:35

0010

1.ročník

konverzácia s lektorom

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

18:05-19:35

0010

 

 

 

 

TALIANSKY  JAZYK         ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

Študenti

Dospelí

4 hodiny

základný

Utorok

18:05-19:35

Štvrtok

18:05-19:35

 

 

0004

2. ročník

A1.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

základný

Štvrtok

16:30-18:00

0004

 

3. ročník

A 2.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

základný

Utorok

18:05-19:35

 

0004

4. ročník

B1.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

 

0004

 

JAPONSKÝ JAZYK     ROZVRH HODÍN        2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

Žiaci, študenti

dospelí

4 hodiny

základný

Utorok

16:30-18:00

Utorok

18:05-19:35

0009

2.ročník

A1.2

Žiaci, študenti

dospelí

4 hodiny

základný

Streda

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20

0009

3.ročník

A2.1

Žiaci, študenti

dospelí

4 hodiny

základný

Streda

16:30-18:05

Štvrtok

16:30-18:05

0009

 

ČÍNSKY JAZYK        ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

Žiaci

študenti

2 hodiny

základný

Štvrtok

16:30-18:00

0012

2.ročník

A1.2

Žiaci

študenti

4 hodiny

základný

Utorok

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20

0012

 

NEMECKÝ  JAZYK  ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

Žiaci

 

2 hodiny

základný

Pondelok

14:50-16:20

0002

2.ročník

A1.2

Žiaci

 

2 hodiny

základný

Štvrtok

14:50-16:20

0002

4.ročník

A2.2

Žiaci

 

2 hodiny

základný

Streda

14:50-16:20

 

0002

5.ročník

B1.1

Žiaci

2 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50-16:20

0002

2.ročník

A1.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Streda

18:05-19:35

0002

3.ročník

A2.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Štvrtok

18:00-19:35

0002

4.ročník

B1.1

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Streda

16:30-18:00

Štvrtok

16:30-18:00

0002

1.ročník

Konverzácia  B1.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

16:30-18:00

0002

1.ročník Konverzácia B2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

18:05-19:35

0002

1.ročník Nemčina pre opatrovateľky A1-A2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Utorok

18:05-19:35

0002

1.ročník Maturita

B2.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

0002

 

MAĎARSKÝ JAZYK ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

Študenti

dospelí

 

2 hodiny

základný

Pondelok

16:30-18:00

0011

3.ročník

A2.1

Študenti

dospelí

 

2 hodiny

základný

Streda

16:30-18:00

0011

 

 

 

 

 

ŠPANIELSKY JAZYK        ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

B2.2     DELE

Žiaci

dospelí

 

2 hodiny

špeciálny

 

Pondelok

14:50-16:20

0008

1.ročník

A1.1

Študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Pondelok

16:30-18:00

0008

2.ročník

A1.2

Dospelí

2 hodiny

základný

Pondelok

18:05-19:35

0008

3.ročník

A2.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Utorok

18:05-19:35

opakujúci

0008

4.ročník

B1.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

0008

1.ročník

A1.1

Žiaci

2 hodiny

základný

Utorok

14:50-16:20

0008

1.ročník konverzácia

A1.1

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

16:30-18:00

0008

2.ročník konverzácia

A1.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

16:30-18:00

0008

3.ročník konverzácia

A2.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

18:05-19:35

0008

4.ročník konverzácia

B1.1

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

18:05-19:35

0008

5.ročník konverzácia

B1.2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

18:05-19:35

 

0008

6.ročník konverzácia B2

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

 

Lita

1.ročník Maturita

B2.2

Študenti

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

14:50-16:20

0008

FRANCÚZSKY JAZYK               ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

 

Študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Pondelok

16:30-18:00

0015

3.ročník

A2

 

Študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Pondelok

14:50-16:20

0015

4.ročník

B1.1

 

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Streda

16:30-18:00

0015

1.ročník

konverzácia  A1-A2

 

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Streda

14:50-16:20

0015

1.ročník  konverzácia  B1-B2

 

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

0015

1.ročník príprava na

DELF

Študenti

dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

18:05-19:35

 

0015

 

HOLANDSKÝ JAZYK        ROZVRH HODÍN       2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

 

Študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Štvrtok

18:05-19:35

lektor