Hebrejský jazyk rozvrh

HEBREJSKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
ŽIACI, ŠTUDENTI A DOSPELÍ
1.mierne pokročilí utorok 16:30-18:00 Y. Guttman P1/1 materiál pripravený vyučujúcim

 

Vysvetlivky