JAZYKOVÝ TALENT 2017

Jazykový talent z Košíc 2017 - vyhodnotenie súťaže

 

Tretí ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 7. februára 2017 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 vo veľmi príjemnej a radostnej atmosfére.

Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk.

Súťažiaci – žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Lektori ich učili základy japonského jazyka. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka  dokázali bez problémov zvládnuť. Súťažiaci boli skúšaní písomne a časť z nich postúpila aj na ústne preskúšanie.

Tých najtalentovanejších uvádzame nižšie a srdečne im k výhre gratulujeme, preukázali obdivuhodný talent učiť sa cudzie jazyky. Dúfame, že budú mať dostatočné zázemie a chuť svoj talent ďalej rozvíjať. Veríme, že táto súťaž im ako aj ostatným zúčastneným priniesla silnú motiváciu pre ďalšie jazykové vzdelávanie.

 

1. miesto: Alex Blandón,     ZŠ Belehradská 21,                                  30 bodov

2. miesto: Tomáš Pavlík,       Gymnázium Alejová,                              28 bodov

3. miesto: Oliver Jelínek,      ZŠ Kežmarská 30,                                   25 bodov

Konečné poradie ďalších súťažiacich a počet získaných bodov z ústnej časti:

4. miesto: Antónia Rijáková,    ZŠ Družicová 4,                                            22 bodov

5. miesto: Juliána Lacková,   ZŠ Trebišovská 10,                                        21 bodov

5. miesto: Petra Bodnárová, ZŠ Postupimská 38,                                        21 bodov

6. miesto: Katarína Kundrátová, Gymnázium sv. Edity Steinovej,            20 bodov

6. miesto Slávka Šulkovská, ZŠ Masarykova 19/A                                      20 bodov

6. miesto Lívia Drenková, ZŠ Belehradská 21,                                              20 bodov

7. miesto Noemi Basárová, ZŠ Krosnianska 2,                                             19 bodov

8. miesto Filip Bušovský Gymnázium Alejová,                                             17 bodov

9. miesto Terézia Juhászová Gymnázium sv. Edity Steinovej,                 16 bodov

10.miesto Peter Pauchlík, ZŠ Postupimská 38,                                            14 bodov

11. miesto Kamil Takáč, ZŠ Gemerská 2,                                                      13 bodov

 

Fotogaléria TU.

Jazykový talent z Košíc - vyhlásenie súťaže

Organizátorom súťaže je Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 040 11. Cieľom súťaže je prebudenie záujmu o cudzie jazyky, zvýšenie motivácie pri výučbe cudzích jazykov a podpora ich výučby.

Súťaž Jazykový talent z Košíc je určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc;

V súťaži sa budú hľadať žiaci, ktorí sa dokážu najrýchlejšie a najefektívnejšie naučiť základy pre nich neznámeho cudzieho jazyka. Lektor cudzieho jazyka bude súťažiacich učiť základy im vzdialeného jazyka a následne súťažiacich otestuje. Takýmto spôsobom sa zistí, kto si za rovnakých podmienok dokáže najlepšie osvojiť cudzí jazyk;  kto sa preukáže ako najlepší jazykový talent.Organizátorom súťaže je Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 040 11. Cieľom súťaže je prebudenie záujmu o cudzie jazyky, zvýšenie motivácie pri výučbe cudzích jazykov a podpora ich výučby.

Súťaž Jazykový talent z Košíc je určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc;

V súťaži sa budú hľadať žiaci, ktorí sa dokážu najrýchlejšie a najefektívnejšie naučiť základy pre nich neznámeho cudzieho jazyka. Lektor cudzieho jazyka bude súťažiacich učiť základy im vzdialeného jazyka a následne súťažiacich otestuje. Takýmto spôsobom sa zistí, kto si za rovnakých podmienok dokáže najlepšie osvojiť cudzí jazyk;  kto sa preukáže ako najlepší jazykový talent.

Súťažiaci vyhrávajú

1. Absolútny víťaz

Diplom

Večeru pre štyri osoby v reštaurácii Little India, Kováčska 23, 040 01 Košice vrátane nealkoholických nápojov

2. Víťaz

Diplom

Knižnú cenu

3. Víťaz

Diplom

Knižnú cenu

.

PRAVIDLÁ súťaže Jazykový talent z Košíc

Súťaž bude zrealizovaná podľa počtu prihlásených súťažiacich a organizátor má výhradné právo na ich úpravu podľa reálneho stavu.

Mená výhercov a ich škola, budú zverejnené po ukončení súťaže na stránke sjske.sk.

Akékoľvek prípadné zmeny sú uverejňované na tejto stránke.

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA SÚŤAŽIACICH

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci z  ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc.

TERMÍNY

Konanie súťaže: 7. február 2017, Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice 040 11. Začiatok súťaže je o 8:00; súťaž bude ukončená približne o 13:00 vyhlásením víťaza a odovzdaním cien prvým trom najúspešnejším súťažiacim. Uvedené termíny môžu byť upravené podľa reálnej situácie.

Uzávierka prihlášok:  31. januára 2017

PRIHLASOVANIE

Prihlásiť súťažiacich môžu učitelia základných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc a to maximálne štyroch žiakov z jednej školy a to prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorá je k dispozícii na stiahnutie nižšie. Pri jej vypĺňaní sa, prosím, riaďte pokynmi na nej uvedenými. Učiteľ cudzieho jazyka bude rozhodovať o výbere žiakov na súťaž na základe svojich skúseností so žiakmi.

Údaje v prihláške vyplňte dôkladne, pretože také isté budete mať automaticky na potvrdeniach a diplome. Súťažiaci sú povinní uviesť, ktoré cudzie jazyky ovládajú, ktoré cudzie jazyky sa učia a ktorým jazykom rozumejú. V prípade neuvedenia týchto informácií, bude takýto súťažiaci zo súťaže vylúčený.

Naskenovanú kompletne vyplnenú záväznú prihlášku odošlite e-mailom na sjs@sjske.sk, pri komunikácii uvádzajte ako Predmet: Jazykový talent z Košíc. Plus jednu vytlačenú a podpísanú verziu kompletne vyplnenej záväznej prihlášky zašlite poštou na: Jazyková škola – štátna, Užhorodská 8, Košice 04011. Na obálku uveďte označenie „Jazykový talent z Košíc“.
Zaradenie do súťaže bude potvrdzované spätným e-mailom. V prihláške preto uvádzajte správny tvar e-mailovej adresy. Ak sa pošta vráti kvôli nesprávne uvedenému e-mailu, nebudeme, žiaľ, zisťovať správnu adresu a za vzniknutú situáciu nesie zodpovednosť prihlasovateľ.

Odoslaním prihlášky súhlasíte s týmito pravidlami a podmienkami v plnom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili a porozumeli ste Organizačnému poriadku súťaže.

POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

Počas konania súťaže je povolené fotografovať a nahrávať video len rodinným príslušníkom, spolužiakom a to len svojich súťažiacich. Iné subjekty môžu fotografovať a nahrávať video len s písomným súhlasom organizátorov.

Účastník súťaže sa zaväzuje nepoškodzovať a neosočovať iných účastníkov súťaže, organizátora a ostatné subjekty zapojené do súťaže.

V prípade neprevzatia si potvrdení, diplomov, či iných tlačív po skončení súťaže, je možné prevziať si dané dokumenty v Jazykovej škole Užhorodská 8, 040 11 Košice v termíne 60 dní odo dňa ukončenia súťaže.

Záväzná prihláška na súťaž JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC

Organizačný poriadok

Jazykový talent z Košíc 2016

Jazykový talent z Košíc 2015