Naše školské aktivity

Jazykový festival 2017

Jazykového festivalu 2017 sa zúčastnilo 157 žiakov z rôznych základných a stredných škôl. Každý rok sa žiaci na Jazykovom festivale oboznamujú s cudzím jazykom a cudzou kultúrou. Tento rok bol prezentovaný Japonský jazyk a japonská kultúra. Žiaci sa naučili pár základných fráz v japonskom jazyku a taktiež pár znakov v japonskej kaligrafii. Učili sa správne používať pri jedení paličky. Zaujala ich aj prednáška o japonskom šerme Kendo, videli vystúpenie bojovníkov Kenda a obliekali sa do tradičného japonského bojového brnenia. Mali možnosť vziať do rúk najlepšie meče na svete, ktorými sú práve japonské meče. Zoznámili sa aj s modernejším bojovým umením Chanbara. Po prednáške o Chanbare a ukážkovom vystúpení si aj sami vyskúšali súťažný boj s umelými plastovými mečmi. V rámci prednášky o bonsajoch sa žiaci dozvedeli aj o láske Japoncov k prírode, prednášku viedol najlepší odborník na bonsaje na Slovensku. Všetci žiaci aj učitelia boli veľmi spokojní a šťastní, že Jazykový festival 2017 nebol len poučný, ale aj veľmi zaujímavý.

Fotogaléria TU.

Jazykový festival 2016

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Jazykový festival 2015

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Jazykový talent 2017

 

Tretí ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 7. februára 2017 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 vo veľmi príjemnej a radostnej atmosfére. Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk. Súťažiaci – žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Lektori ich učili základy japonského jazyka. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka dokázali bez problémov zvládnuť. Súťažiaci boli skúšaní písomne a časť z nich postúpila aj na ústne preskúšanie.

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Jazykový talent 2016

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Jazykový talent 2015

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

 

Metodický deň 2017

 

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

 

Vianočné hodiny

 

 

Prednáška - možnosti štúdia v USA 2016

 

Viac informácií TU.

 

Island jazykovo-poznávací zájazd 2016

 

Jazyková škola Užhorodská 8 organizovala 13. až 17. septembra 2016 jazykovo-poznávací zájazd na prekrásny ostrov Island, ktorý poslucháčom priniesol nezabudnuteľné zážitky. Poslucháči si prezreli centrum hlavného mesta Islandu Reykjavík, okolie parlamentu, pôsobivá bola najmä stavba Reykjavík City Hall pri jazere Tjörnin, kde sa prelína architektúra s jazernou prírodou s množstvom vtáctva. Koncertná hala a konferenčné centrum Harpa Conceert Hall získali cenu Mies Van der Rohe za architektúru. Poslucháči tiež navštívili kostol Hallgrímskirkja, ktorého dizajn bol inšpirovaný bazaltovými stĺpmi, bežným vulkanickým tvarom na Islande. Fascinujúca príroda Islandu poslucháčom učarovala, obdiv si zaslúži najstarší gejzír Geysir, ako aj Gejzír Strokkur, ktorý pravidelne chrlí každých 10-15 minút vriacu vodu do výšky viac ako 20 m, séria vodopádov Hraunfossar, vodopád Skógafoss, ktorý je jeden z najkrajších Islandských vodopádov, padajúci z výšky 60 m, vodopád Gullfoss, kde voda padá z výšky 33m pričom potom preteká takmer kilometer dlhou roklinou, vodopád Seljalandsfoss, kde voda padá z výšky 60 m z bazaltového útesu, vulkanická pláž Reynisfjara, miesto zlomu tektonických dosiek Thingvellir, veľrybí fjord Hvalfjör?ur ako aj najvýkonnejší európsky termálny prameň Deildartunguhver geothemal spring, z ktorého vyviera 1802 l vriacej vody za sekundu, krásna oblasť Vík, ktorá je najvlhkejšou časťou Islandu s častými zrážkami.

Fotogaléria TU.

Jazykový talent 2016

Dňa 10. februára 2016 sa v priestoroch Jazykovej školy Užhorodská uskutočnil druhý ročník súťaže Jazykový talent z Košíc. Jeho témou bol „Arabský jazyk a reálie arabsky hovoriacich krajín“. Tajomným svetom arabského jazyka a reálií nás sprevádzali arabskí lektori. Podstatou súťaže Jazykový talent z Košíc je nájsť žiaka, ktorý bude schopný a preukáže talent na učenie sa cudzieho jazyka a najlepšie zvládne jeho základy.

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Jazykový talent 2015

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Metodický deň 2016

Metodický deň 2016

Metodický deň 2016 sa uskutočnil dňa 1. februára 2016 v priestoroch Jazykovej školy Užhorodská, v jej sídle na Užhorodskej ulici 8, Košice.  Zúčastnili  sa na ňom učitelia základných škôl a učitelia  jazykovej školy. Témou metodického dňa boli Nové metódy a možnosti písania diktátov. Ako vyplýva z názvu, prednáška a seminár  boli venované novým metódam a možnostiam písania diktátov. Aktivity boli  zamerané nielen na cudzie jazyky, ale aj na písanie diktátov v slovenskom jazyku.

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Vianočná akadémia 2015

Dňa 18.12. 2015 sa v klubovni našej školy uskutočnila tradičná Vianočná akadémia, ktorá bola symbolickým ukončením roka 2015. Naši poslucháči v nej predviedli svojim blízkym a učiteľom krátke predstavenia, v ktorých naplno ukázali jazykové aj herecké pokroky Predstavili sa poslucháči anglického, nemeckého, maďarského, španielskeho a francúzskeho jazyka. Poslucháči ponúkli pestré predstavenia, hudobnú aj dramatickú tvorbu, vtipy aj anglický humor. Na záver odznela pieseň Tichá noc, ktorú spievali všetci prítomní a ktorá vytvorili nádhernú slávnostnú atmosféru. Komornú atmosféru spestrila aj tombola a darčeky z nej potešili malých aj veľkých.

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Vianočná akadémia 2014

Fotogaléria TU.

Images 2015

Jazyková súťaž dramatických predstavení v cudzom jazyku „Images 2015“ sa uskutočnila dňa 30. apríla 2015 v priestoroch Jazykovej školy Užhorodská, v jej sídle na Užhorodskej ulici 8, Košice. Na súťaži sa zúčastnilo 55 žiakov základných škôl, osemročných gymnázií a žiaci Jazykovej školy Užhorodská 8. Jazyková súťaž dramatických predstavení Images má na našej škole dlhoročnú tradíciu a je organizovaná za účelom porovnania nielen jazykových zručností žiakov Košických ZŠ, ale aj prezentácie ich divadelných a hereckých zručností. Súťaž prebiehala v priateľskej atmosfére, plnej zábavy a vzrušujúcich chvíľ, ktoré takouto formou príjemne spestria a odľahčia výchovno-vzdelávací proces. Žiaci ako aj pedagógovia zhodnotili súťaž ako zaujímavú, podporujúcu a rozvíjajúcu záujem žiakov o štúdium cudzích jazykov, ale aj o dramatické poňatie vzdelávania.

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Informácie


  • Príďte do Vami vybraného kurzu podľa rozpisu. Na hodine dostanete poštový poukaz na vyplatenie.
  • Školné
  • Postup pri zápise