Darujte nám 2% z vašich daní

Vážení účastníci kurzov, priatelia školy,
Združenie rodičov a poslucháčov školy pri Jazykovej škole Užhorodská 8,
Košice-Juh 040 11 je registrovaná ako príjemca 2% (3%) zaplatenej dane za
daný kalendárny rok. Registrácia nás oprávňuje uchádzať sa o Vašu priazeň
a preto si Vás dovoľujeme  poprosiť o poskytnutie 2% (3%) zaplatenej dane
našej škole.
Ak ste v pozícii ZAMESTNANCA a rozhodnete sa darovať nám 2% (3%) je
potrebné, aby ste vypísali tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) a u svojho
zamestnávateľa si vyžiadali  tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za daný
kalendárny rok, ktoré mu na požiadanie zamestnávateľ vystaví. Obidve tlačivá
potom odovzdá na miestne príslušnom daňovom úrade podľa svojho bydliska,
alebo ich odovzdá na sekretariáte školy a my ich spoločne za všetkých darcov
odošleme miestne príslušným daňovým úradom v SR.
Ak ste PODNIKATEĽOM - SZČO, alebo právnickou osobou - nevypisujete
tlačivá!!!!
Na darovanie 2 % (3%) použijete tlačivo DAŇOVÉ PRIZNANIE kde priamo
do tohto tlačiva (na poslednú stranu daňového priznania) vpíše nasledovné
údaje:
Združenie rodičov a poslucháčov školy pri Jazykovej škole Užhorodská 8,
Košice-Juh 040 11
IČO : 42249112
Právna forma: 701 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Vyhlasenie o poukázaní sumy do výšky 2% (PDF)

Vyhlasenie o poukázaní sumy do výšky 2% (RTF)


UPOZORNENIE
Darcovia 2% (3%) zaplatenej dane sú anonymnými darcami. Ak máte záujem
zverejniť svoje meno alebo názov organizácie, musíte nám túto skutočnosť
oznámiť.
Ďakujeme!