Príhovor

switch English

 

V každej spoločnosti je kultúra výsledkom jej viery, myslenia, emócií, snažení, túžob a jej ideálov. Prejavuje sa v správaní ľudí medzi sebou a v interakcii s ľuďmi z iných kultúr. Kultúry sú schopné prijímať podnety jedna od druhej. Zbližovanie je vzájomnou inšpiráciou a prirodzeným obohatením ducha. A preto patrí znalosť cudzieho jazyka v súčasnosti medzi priority medzinárodnej komunikácie, vzdelania, ekonómie, vedy a technológie na celom svete.

Už viac ako polstoročie poskytuje naša škola kvalitné jazykové vzdelávanie. V rámci komplexného rozvoja osobnosti každého poslucháča našej školy chápeme jeho jedinečnosť s rôznymi potrebami a s rôznymi cieľmi. Naše kurzy a výučba sú navrhnuté tak, aby efektívne poskytovali jazykové zručnosti pre poslucháčov, ktorí potrebujú cudzí jazyk pre svoju prácu, štúdium, cestovanie alebo pre osobné potešenie. Každý poslucháč má možnosť zaradiť sa do  jazykového kurzu, ktorý presne zodpovedá jeho úrovni.

Zaviazali sme sa poskytovať Vám vynikajúce kurzy v príjemnej a priateľskej atmosfére za dostupné ceny. Oporou našej školy sú skúsení a vysokokvalifikovaní učitelia, ktorí nemalou mierou zvyšujú profesionalitu výučby používaním moderných informačných technológií a prinášajú tak neobmedzené možnosti získavania nových poznatkov. Nezabúdajte, že nikdy nie je neskoro začať sa učiť. A preto neváhajte a pripojte sa k nám, aby sme mohli zrealizovať náš spoločný záujem učiť a naučiť sa cudzí jazyk.

 

Mgr. Ravi Kant Bhutani

riaditeľ školy