Súťaž JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC 2018

Jazykový talent z Košíc
 Organizátorom súťaže je Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 040 11. Cieľom súťaže je
prebudenie záujmu o cudzie jazyky, zvýšenie motivácie pri výučbe cudzích jazykov a
podpora ich výučby.
Súťaž Jazykový talent z Košíc je určená pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov
základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc;
V súťaži sa budú hľadať žiaci, ktorí sa dokážu najrýchlejšie a najefektívnejšie naučiť základy
pre nich neznámeho cudzieho jazyka. Lektor cudzieho jazyka bude súťažiacich učiť základy
im vzdialeného jazyka a následne súťažiacich otestuje. Takýmto spôsobom sa zistí, kto si za
rovnakých podmienok dokáže najlepšie osvojiť cudzí jazyk; kto sa preukáže ako
najlepší jazykový talent.
Súťažiaci vyhrávajú
1. Absolútny víťaz
Diplom
Večeru pre štyri osoby v reštaurácii Little India, Kováčska 23, 040 01 Košice vrátane
nealkoholických nápojov2. Víťaz
Diplom
Knižnú cenu

3. Víťaz
Diplom
Knižnú cenu

Pravidlá súťaže a prihlášku nájdete nižšie.
PRAVIDLÁ súťaže Jazykový talent z Košíc

Súťaž bude zrealizovaná podľa počtu prihlásených súťažiacich a organizátor má výhradné
právo na ich úpravu podľa reálneho stavu.
Mená výhercov a ich škola, budú zverejnené po ukončení súťaže na stránke sjske.sk.
Akékoľvek prípadné zmeny sú uverejňované na tejto stránke.
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA SÚŤAŽIACICH
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích
a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc.
TERMÍNY
Konanie súťaže: 5. február 2018, Jazyková škola, Užhorodská 8, Košice 040 11. Začiatok
súťaže je o 8:00; súťaž bude ukončená približne o 13:00 vyhlásením víťaza a odovzdaním
cien prvým trom najúspešnejším súťažiacim. Uvedené termíny môžu byť upravené podľa
reálnej situácie.
Uzávierka prihlášok:  30. januára 2018
PRIHLASOVANIE
Prihlásiť súťažiacich môžu učitelia základných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc a to
maximálne štyroch žiakov z jednej školy a to prostredníctvom záväznej prihlášky, ktorá je k
dispozícii na stiahnutie nižšie. Pri jej vypĺňaní sa, prosím, riaďte pokynmi na nej
uvedenými. Učiteľ cudzieho jazyka bude rozhodovať o výbere žiakov na súťaž na základe
svojich skúseností so žiakmi.
Údaje v prihláške vyplňte dôkladne, pretože také isté budete mať automaticky na
potvrdeniach a diplome. Súťažiaci sú povinní uviesť, ktoré cudzie jazyky ovládajú, ktoré
cudzie jazyky sa učia a ktorým jazykom rozumejú. V prípade neuvedenia týchto informácií,
bude takýto súťažiaci zo súťaže vylúčený.
Naskenovanú kompletne vyplnenú záväznú prihlášku odošlite e-mailom na sjs@sjske.sk, pri
komunikácii uvádzajte ako Predmet: Jazykový talent z Košíc. Plus jednu vytlačenú
a podpísanú verziu kompletne vyplnenej záväznej prihlášky zašlite poštou na: Jazyková škola
– štátna, Užhorodská 8, Košice 04011. Na obálku uveďte označenie „Jazykový talent z
Košíc“.
Zaradenie do súťaže bude potvrdzované spätným e-mailom. V prihláške preto uvádzajte
správny tvar e-mailovej adresy. Ak sa pošta vráti kvôli nesprávne uvedenému e-mailu,
nebudeme, žiaľ, zisťovať správnu adresu a za vzniknutú situáciu nesie zodpovednosť
prihlasovateľ.
Odoslaním prihlášky súhlasíte s týmito pravidlami a podmienkami v plnom rozsahu a
zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili a porozumeli ste Organizačnému poriadku
súťaže.
POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV

Počas konania súťaže je povolené fotografovať a nahrávať video len rodinným príslušníkom,
spolužiakom a to len svojich súťažiacich. Iné subjekty môžu fotografovať a nahrávať video
len s písomným súhlasom organizátorov.
Účastník súťaže sa zaväzuje nepoškodzovať a neosočovať iných účastníkov súťaže,
organizátora a ostatné subjekty zapojené do súťaže.
V prípade neprevzatia si potvrdení, diplomov, či iných tlačív po skončení súťaže, je možné
prevziať si dané dokumenty v Jazykovej škole Užhorodská 8, 040 11 Košice v termíne 60 dní
odo dňa ukončenia súťaže.
Záväzná prihláška na súťaž JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC
Organizačný poriadok
Jazykový talent z Košíc 2015
Jazykový talent z Košíc 2016
Jazykový talent z Košíc 2017