Úvodná stránka

 

 

Štátna jazyková škola –  záruka a kvalita potvrdená kvalifikovanými pedagógmi a

51 ročnou tradíciou výučby s množstvom  spokojných poslucháčov, Vám ponúka kurzy cudzích jazykov

 

- pre každú vekovú kategóriu
- pre rôzne stupne pokročilosti
- pravidelnú výučbu s koncoročným osvedčením
- netradičné formy výučby a aktivizujúce metódy práce
- zaujímavú mimoškolskú činnosť / jazykovo – poznávacie zájazdy, súťaže, akadémie/
- možnosť návštevy v popoludňajších aj dopoludňajších hodinách podľa vlastného výberu
- nízke školné vzhľadom na štátnu dotáciu

 

Naučíme Vás komunikovať s celým svetom, prekonávať jazykové bariéry a využívať jazyk naplno!