Zmluvy 2018

ČísloPopis predmetu zmluvyPartnerIČOHodnota predmetuDátum uzavretia zmluvyDátum zverejneniaPlatnosť od
1A/2018Kúpna zmluva a kúpna cena dodávanej vody vo vrátných obaloch, Nájomná zmluva,
nájom a dávkovač vody. Rámcová kúpna zmluva č. 2017919
AQUA PRO EUROBE, a.s.
Pod Furčou 7
Košice 040 01
50886771viď. príloha4.1.20184.1.20185.1.2018
Kolektívna zmluvaZO OZ PŠaV pri Jazykovej škole Užhorodská 8, Košice423205268.1.20188.1.20189.1.2018
1/2018Kúpna zmluva a kúpna cena dodávanej vody vo vrátných obaloch, Nájomná zmluva,
nájom a dávkovač vody. Rámcová kúpna zmluva č. 2017919
HAVRI s.r.o., Sofijská 25, Košice-Sídlisko Ťahanovce 040 1347559110viď. príloha15.2.201815.2.201816.2.2018
2/2018Nájom časti stavby s rozlohou celkom 1 m2, nachádzajúca sa v objekte
Jazykovej školy, Užhorodská 8 v Košiciach
DAVITAL, s.r.o., Zvolenská cesta 37A, P.O.Box 35, 974 03 Banská Bystrica31613888viď. príloha15.2.201815.2.201816.2.2018