we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

Elokované pracoviská

Elokované pracoviská

Jazyková škola Užhorodská 8 má dve elokované pracoviská

ZŠ Bruselská a ZŠ Krosnianska

VITajte

v našej jazykovej škole

page1-img1Štátna jazyková škola

záruka a kvalita potvrdená kvalifikovanými pedagógmi

a 51 ročnou tradíciou výučby s množstvom spokojných poslucháčov, Vám ponúka kurzy cudzích jazykov - pre každú vekovú kategóriu - pre rôzne stupne pokročilosti - pravidelnú výučbu s koncoročným osvedčením - netradičné formy výučby a aktivizujúce metódy práce - zaujímavú mimoškolskú činnosť / jazykovo – poznávacie zájazdy, súťaže, akadémie/ - možnosť návštevy v popoludňajších aj dopoludňajších hodinách podľa vlastného výberu - nízke školné vzhľadom na štátnu dotáciu Naučíme Vás komunikovať s celým svetom, prekonávať jazykové bariéry a využívať jazyk naplno!
 

SprÁvna

voĽba


1

Tradícia 51 ročná

 

 
2

Rôzne metódy – od tradičných až inovatívne

 

 
3

KvalifikovanÍ lektori

 

 
4

Možnosť sa zapojiť do prebiehajúceho kurzu kedykoľvek