Súťaž
Súťaž
Správna voľba

CHCETE VEDIEŤ KOMUNIKOVAŤ V CUDZOM JAZYKU?

Rozvíjať všetky rečové zručnosti?

Vybrali ste si správne.

Naša Jazyková škola Vám zabezpečí zúročenie snahy, ktorú vložíte do učenia.

Prajeme Vám veľa úspechov .

Zápis

ZÁPIS

možnosť zapísať sa do všetkých kurzov aj v priebehu školského roka.

ŠKOLNÉ

bude prispôsobené dĺžke kurzu.

Ponuka kurzov

ANGLIČTINA
NEMČINA
FRANCÚZŠTINA
TALIANČINA
ŠPANIELČINA
RUŠTINA
TUREČTINA

HEBREJČINA
ČÍNŠTINA
MAĎARČINA
JAPONČINA
HINDŠTINA
ARABŠTINA

Rozpis kurzov

Rozpis kurzov na šk. rok 2014/ 2015

 

Štátna jazyková škola –  záruka a kvalita potvrdená kvalifikovanými pedagógmi a         51 ročnou tradíciou výučby s množstvom  spokojných poslucháčov, Vám ponúka kurzy cudzích jazykov

 

- pre každú vekovú kategóriu
- pre rôzne stupne pokročilosti
- pravidelnú výučbu s koncoročným osvedčením
- netradičné formy výučby a aktivizujúce metódy práce
- zaujímavú mimoškolskú činnosť / jazykovo – poznávacie zájazdy, súťaže, akadémie/
- možnosť návštevy v popoludňajších aj dopoludňajších hodinách podľa vlastného výberu
- nízke školné vzhľadom na štátnu dotáciu

 

Naučíme Vás komunikovať s celým svetom, prekonávať jazykové bariéry a využívať jazyk naplno!

 

 

 

 

 

 

Fotogaléria
Aktuality

Dňa 2.4 2015 – 7.4.2015 Veľkonočné prázdniny,  Začiatok vyučovania 8.4.2015 – STREDA.

NOVÉ KURZY

OD FEBRUÁRA 2015

Zápis do nových a prebiehajúcich

kurzov vo februári 2015

POZNÁVACÍ ZÁJAZD
Postup pri zápise

Školné na šk. rok
2014/2015
Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
Postup pri zápise