Štátna jazyková škola –  záruka a kvalita potvrdená kvalifikovanými pedagógmi a         51 ročnou tradíciou výučby s množstvom  spokojných poslucháčov, Vám ponúka kurzy cudzích jazykov

 

- pre každú vekovú kategóriu
- pre rôzne stupne pokročilosti
- pravidelnú výučbu s koncoročným osvedčením
- netradičné formy výučby a aktivizujúce metódy práce
- zaujímavú mimoškolskú činnosť / jazykovo – poznávacie zájazdy, súťaže, akadémie/
- možnosť návštevy v popoludňajších aj dopoludňajších hodinách podľa vlastného výberu
- nízke školné vzhľadom na štátnu dotáciu

 

Naučíme Vás komunikovať s celým svetom, prekonávať jazykové bariéry a využívať jazyk naplno!

 

 

 

 

Fotogaléria
Aktuality

ZÁPIS do nových kurzov

začina od 31.8 do 4.9 v čase od 15.00 do 18.00 v budove školy po tomto termíne sa bude dať prihlásiť počas využívajúcich hodín.
Letné prázdniny
od 1.7.2015 do 31.8.2015.
POZNÁVACÍ ZÁJAZD
Postup pri zápise

Školné na šk. rok
2015/2016
Konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR
Postup pri zápise