Japonský jazyk rozvrh

JAPONSKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
ŽIACI, ŠTUDENTI A DOSPELÍ
1. základný A1.1 utorok 16:30-18:00 Martin Straka P1/4 materiál pripravený vyučujúcim
2. mierne pokročilí A1.2 utorok 18:05-19:35 Martin Straka P1/4 materiál pripravený vyučujúcim

 

Vysvetlivky