we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

Prihláška

SPÔSOB PRIHLÁSENIA DO JAZYKOVÝCH KURZOV

 

Prihláška na stiahnutie

 

Spôsob prihlásenia do jazykových kurzov

 

 1. Vyberte si vhodný jazykový kurz podľa zverejneného rozpisu (záložka KURZY), elektronicky vyplňte všetky potrebné údaje, prihlášku vytlačte, podpíšte a odošlite na prihlasky@sjske.sk.
  Prihlášku je možné pomocou programu Acrobat Reader aj elektronicky podpísať (klikni pre návod).

 

 1. Odoslaním prihlášky vyjadrujete záujem o  zaradenie do kurzu.

 

 1. Zaradení do kurzu budete až po zaplatení poplatku za Vami vybraný kurz a predložení dokladu o zaplatení  - vygenerovaným potvrdením z internet bankingu, ktoré pošlete na prihlasky@sjske.sk  do 09. septembra 2022.

 

 1. Poslucháčov prijímame do jednotlivých kurzov podľa poradia odovzdávania vyplnených prihlášok spolu s dokladom o zaplatení, nie iba po odoslaní prihlášky.

 

 1. Poslucháč je prijatý na štúdium po odovzdaní prihlášky spolu s dokladom o zaplatení.

 

 1. Po naplnení kurzu si vyhradzujeme právo zaradiť poslucháča do rovnakého kurzu s iným termínom a učiteľom.

 

 1. V prípade, že sa Vami vybraný kurz v septembri neotvorí pre nezáujem poslucháčov, poplatok Vám bude vrátený na Váš účet.

 

 1. Vyučovanie sa začína 12.9.2022.

 

 1. Škola neoznamuje začiatok vyučovania, preto poslucháč nastúpi do kurzu, do ktorého sa zapísal podľa termínu v rozpise kurzov automaticky.

 

 1. Ak zo strany poslucháča nevyhovuje časovo zvolený kurz pri zápise, po dohovore s vyučujúcim je možné vybrať si iný kurz aj v septembri.

 

Počas školského roka prebieha zápis v administratívnej časti budovy školy

 

 

Školné

Údaj pre úhradu školného a ZRPŠ

Úhradu je potrebné  realizovať prostredníctvom internet bankingu a potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať emailom na prihlasky@sjske.sk do 09. septembra 2022

 

Školné:

IBAN: SK30 5600 0000 0005 0271 0002

Variabilný symbol: kód učiteľa

Popis/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča (nie zákonného zástupcu)

 

ZRPŠ:

IBAN: SK29 0900 0000 0000 8213 5880

Variabilný symbol: kód učiteľa

Popis/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča (nie zákonného zástupcu)

 

KÓD UČITEĽA  (t.j. variabilný symbol):

0001 Mgr. Z. Lacková                                 - anglický jazyk

0002 Mgr. Capcarová, PhD.                        - nemecký jazyk

0003 Molčáková Olívia                               - kórejský jazyk

0004 L. Catillo, M. Grazianová                   - taliansky jazyk/lektor

0005 Mgr. Z. Benkó                                     - anglický jazyk

0006 Ing.D. Vaškovská,MBA                      - chorvátsky jazyk

0007 PaedDr. Bakajsa                                  - anglický jazyk

0008 Ing. Blašková                                      - španielsky jazyk

0009 Bc. D. Cacara                                     - japonský jazyk, fínsky jazyk

0010 Mgr. Pačutová                                    - ruský jazyk

0011 I. Svajková                                         - maďarský jazyk

0012 Liu Dong                                            - čínsky jazyk/lektor

0013 Mgr. Čižmárová                                 - anglický jazyk

0014 Mark Britten                                      - anglický jazyk/lektor

0015 Mgr. Šariščanová , B. Duboscq         - francúzsky jazyk/lektor

0016 Mgr.Veronika Palová                         - slovenský jazyk pre cudzincov

0017 D. Cantalapiedra                                - lektor

0018 PaedDr. Smolejová                            - anglický jazyk

0019 Mgr. Kristína Naďová                        - švédsky jazyk, nemecký jazyk

 

Elokované pracovisko          Bruselská 18

0020  Mgr. Jusková               

0021  Mgr. Rajničová

0022  Mgr. Micenková          

0023  Mgr. Lászloóvá           

0024  PhDr. Danečková        

 

Elokované pracovisko          Krosnianska 2

0025  Mgr. Miškovičová             

0027  Mgr. Štofková             

0028  Mgr. Černíková           

0029  Ing. Vargová, PhD.     

0030  Mgr. Jakubčáková    

0031  Ing. Sabolová          

0032  Mgr. Brzáčová