we offer you a large number of high quality luxury tbfreewheelers. market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality https://tagheuerreplica.ru/ is one of them. https://www.fakecrr.ru for sale in usa layout to make unique performs. vape on sale for sale in usa layout to make unique performs. upwards of forty years have proven to be reddit alexandermcqueenreplica.ru thought leader. manoloblahnikreplica.ru looks exactly as a genuine.

 

Prihláška

SPÔSOB PRIHLÁSENIA DO JAZYKOVÝCH KURZOV

 

Prihláška na stiahnutie

 

Spôsob prihlásenia do jazykových kurzov

 

  1. Vyberte si vhodný jazykový kurz podľa zverejneného rozpisu (záložka KURZY) a elektronicky vyplňte všetky potrebné údaje. Vyplňenú prihlášku uložte, podpíšte a odošlite na prihlasky@sjske.sk. Prihlášku je možné  podpísať elektronicky (klikni pre návod)  pomocou programu Acrobat Reader.

 

  1. Odoslaním prihlášky vyjadrujete záujem o  zaradenie do kurzu.

 

  1. Zaradení do kurzu budete až po zaplatení poplatku za Vami vybraný kurz a predložení dokladu o zaplatení  - vygenerovaným potvrdením z internet bankingu, ktoré pošlete na prihlasky@sjske.sk  do 29.9.2023

 

  1. Poslucháčov prijímame do jednotlivých kurzov podľa poradia odovzdávania vyplnených prihlášok spolu s dokladom o zaplatení, nie iba po odoslaní prihlášky.

 

  1. Poslucháč je prijatý na štúdium po odovzdaní prihlášky spolu s dokladom o zaplatení.

 

  1. Po naplnení kurzu si vyhradzujeme právo zaradiť poslucháča do rovnakého kurzu s iným termínom a učiteľom.

 

  1. V prípade, že sa Vami vybraný kurz v septembri neotvorí pre nezáujem poslucháčov, poplatok Vám bude vrátený na Váš účet.

 

  1. Vyučovanie sa začína 11.9.2023.

 

  1. Škola neoznamuje začiatok vyučovania, preto poslucháč nastúpi do kurzu, do ktorého sa zapísal podľa termínu v rozpise kurzov automaticky.

 

  1. Ak zo strany poslucháča nevyhovuje časovo zvolený kurz pri zápise, po dohovore s vyučujúcim je možné vybrať si iný kurz aj v septembri.

 

Počas školského roka prebieha zápis v administratívnej časti budovy školy

 

 

Školné

Údaj pre úhradu školného a ZRPŠ

Úhradu je potrebné  realizovať prostredníctvom internet bankingu a potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať emailom na prihlasky@sjske.sk do 29.9.2023

 

Školné:

IBAN: SK30 5600 0000 0005 0271 0002

Variabilný symbol: kód učiteľa

Popis/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča (nie zákonného zástupcu)

 

ZRPŠ:

IBAN: SK29 0900 0000 0000 8213 5880

Variabilný symbol: kód učiteľa

Popis/správa pre prijímateľa: meno a priezvisko poslucháča (nie zákonného zástupcu)

 

KÓD UČITEĽA  (t.j. variabilný symbol):

0001   M. Grazianová

taliansky jazyk

0003   Molčáková Olívia

kórejský jazyk

0004    L. Catillo

taliansky jazyk/lektor

0005    Mgr. Z. Benkó

anglický jazyk

0006    Ing.D. Vaškovská,MBA

chorvátsky jazyk

0007    PaedDr. M. Bakajsa

anglický jazyk

0008    Ing. A. Blašková

španielsky jazyk

0009    Bc. D. Cacara

japonský jazyk

0010    PhDr. Danečková

ruský jazyk

0011    I. Svajková

maďarský jazyk

0012    Liu Dong

čínsky jazyk/lektor

0013    Mgr. Čižmárová

anglický jazyk

0014    Mark Britten

anglický jazyk/lektor

0015    Mgr. Šándorová,

            B. Duboscq

francúzsky jazyk/lektor

0016    Ing. Z. Sabolová

anglický jazyk

0017    D. Cantalapiedra

španielsky jazyk/lektor

0018    PaedDr. Smolejová

anglický jazyk

0019    Mgr. Kristína Naďová

švédsky jazyk

0020    MVDr. Noa Palinský

hebrejský jazyk

 

Elokované pracovisko          Bruselská 18

0021  Mgr. Jusková               

0022  Mgr. Rajničová

0023  Mgr. Micenková          

0024  Mgr. Lászlóová           

0025  PhDr. Danečková

0026  Mgr. Focková        

 

Elokované pracovisko          Krosnianska 2

0027  Mgr. Štofková             

0028  Ing. Vargová, PhD.     

0029  Mgr. Jakubčáková    

0030  Mgr. Brzáčová