Anglický jazyk rozvrh

ANGLICKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena do 25 rokov 90,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena nad 25 rokov 257,00 €

 

Kurz prípravný: Jazyková úroveň A1
ŽIACI: 1. - 4. ročník základnej školy
     
Kurz základný: Jazyková úroveň A1 - A2
ŽIACI:  5. - 9. ročník základnej školy
     
Kurz špeciálny: jazyková úroveň B1 - C1
ŠTUDENTI a DOSPELÍ: od 15. rokov