Anglický jazyk rozvrh

ANGLICKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena do 25 rokov 90,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena nad 25 rokov 257,00 €

 

ANGLICKÝ JAZYK ROZVRH HODÍN        2020/2021

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.prípravný roč.

A1.1

Žiaci

1.ročník ZŠ

2 hodiny

základný

Streda

16:30-18:00

0013

2.prípravný roč.

A1.1

Žiaci

2.ročník ZŠ

2 hodiny

základný

Pondelok

16:30-18:00

0013

 

1.ročník  A1.1

 

Žiaci

3.ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

Štvrtok

16:30-18:00

0013

 

2.ročník  A1.2

 

Žiaci 

4.ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20

0013

 

3.ročník  A2.1

 

Žiaci

5. a 6.ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Streda

14:50-16:20

0013

 

4.ročník  A2.2

 

Žiaci

7. a 8. ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Streda

14:50-16:20

0018

 

5. ročník B1.1

 

Žiaci

8. a 9. ročník ZŠ

4 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20 

0018

 

6. ročník  B1.2

 

Študenti 

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Štvrtok

14:50-16:20 

0005

Príprava na FCE, IELTS

1.ročník  B2.2

Študenti

           

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

Streda

14:50-16:20

0001

Príprava na CAE

1.ročník  C1.2

Študenti

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

16:30-18:00

Streda

16:30-18:00

0001

Príprava na CPE

1.ročník C2.2

Študenti

2 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30-18:00

0001

 

Maturita

1.ročník  B2.2

Študenti

4 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50-16:20

Streda

16:30 – 18:00

0005

 

1.ročník  A1.1

 

 

Dospelí

 

2 hodiny

základný

 

Štvrtok

18:05-19:35

 

0013

2.ročník  A1.2

Dospelí

2 hodiny

základný

Streda

18:05-19:35

0017

3.ročník  A2.2

Dospelí

 

 

2 hodiny

základný

Utorok

10:30-12:00

0018

3. ročník A2.2

Dospelí

4 hodiny

špeciálny

Utorok

16:30- 18:00

Streda

18:00 – 19:35

0005

4.ročník  B1.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

16:30 18:00

 

0007

4.ročník  B1.1

Konverzácia

Študenti

Dospelí

2hodiny  špeciálny

Utorok

18:05 19:35

 

0005

4.ročník  B1.1

Študenti

Dospelí

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

18:05-19:35

Štvrtok

16:30-18:00

0017

5.ročník  B1.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Streda

16:30- 18:00

 

0007

5.ročník  B1.2

Konverzácia

Študenti

Dospelí

2 hodiny

Špeciálny

Utorok

18:00-19:35

0017

6.ročník  B2.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Utorok

14:50 – 16:20

0007

6.ročník  B2.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Streda

14:50 – 16:20

0005

6.ročník  B2.2

 

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Pondelok

14:50-16:20

0007

6.ročník  B2.2

Konverzácia

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

14:50-16:20

0017

6.ročník  B2.2

Študenti

Dospelí

4 hodiny

špeciálny

Pondelok

16:30 – 18:00

18:05-19:35

0005

8. ročník  C2.2

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

16:30 – 18:00

0005

1.ročník

konverzácia s lektorom B 2.1

Študenti

Dospelí

2 hodiny

špeciálny

Štvrtok

18:05-19:35

0014

 

 

Kurz prípravný: Jazyková úroveň A1
ŽIACI: 1. - 4. ročník základnej školy
     
Kurz základný: Jazyková úroveň A1 - A2
ŽIACI:  5. - 9. ročník základnej školy
     
Kurz špeciálny: jazyková úroveň B1 - C1
ŠTUDENTI a DOSPELÍ: od 15. rokov