Anglický jazyk rozvrh

ANGLICKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena do 25 rokov 90,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena nad 25 rokov 257,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
Hravé a prípravné ročníky pre najmenších (orientačný vek a roč. ZŠ)
1. ročník prípravného kurzu (7-8 rokov pondelok 16:30-18:00 I. Svajková p1/2 Super Minds 1
2. ročník prípravného kurzu (8-9 rokov) utorok 16:30-18:00 I. Svajková p1/2 Super minds 2
 
Riadne žiacke ročníky (orientačný vek a roč. ZŠ)
1. ročník - primárny kurz (9-10 rokov) streda 16:30-18:00 I. Svajková p1/2 Hot Spot 1
1. ročník konverzačného kurzu pre deti (9-10 rokov) piatok 14:50-16:20 I. Svajková p1/2 Hot Spot 1
2. ročník - sekundárny kurz (10-11 rokov) pondelok 14:50-16.20 I. Svajková p1/2 Hot Spot 2
3. ročník - základný kurz (11-12 rokov) streda 14:50-16:20 PaeDr. Janka Smolejová klubovňa Hot Spot 3
4. ročník – mierne pokročilí (12-13 rokov) utorok 14:50-16:20 PaeDr. Janka Smolejová klubovňa Hot Spot 4
4. ročník – mierne pokročilí (12-13 rokov) pondelok 14:50-16:20 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Hot Spot 4
4. ročník – konverzačného kurzu pre deti (12-13 rokov) štvrtok 14:50-16:20 I. Svajková p1/2 Hot Spot 4
5. ročník - stredne pokročilí (13-14 rokov) pondelok 14:50-16:20 PaeDr. Janka Smolejová klubovňa Interactive 2
5. ročník - stredne pokročilí (13-14 rokov) pondelok 14:50-16:20 Mgr. Z. Lacková p1/1 Interactive 2
5. ročník - stredne pokročilí (13-14 rokov) streda 14:50-16:20 Mgr. Z. Lacková p1/1 Interactive 2
5. ročník - konverzačného kurzu pre deti (13-14 rokov) štvrtok 14:50-16:20 PaeDr. Janka Smolejová klubovňa Interactive 2
5. ročník - konverzačného kurzu pre deti (13-14 rokov) štvrtok 14:50-16:20 Mgr. Z. Lacková p1/1 Interactive 2
6. ročník - stredne pokročilí (13-14 rokov) pondelok 14:50-16:20 Mgr. Z. Benko p2/4 Interactive 3
6. ročník konverzačného kurzu - stredne pokročilí (13 - 14rokov) streda 14:50-16:20 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Interactive 3
 
ŠTUDENTI DO 18 ROKOV
Príprava na FCE * pondelok 17:00-18:30 Mgr. Z. Lacková p1/1 First Masterclass
Príprava na FCE * streda 17:00-18:30 Mgr. Z. Lacková p1/1 First Masterclass
Príprava na maturitu utorok 14:50-16:20 Mgr. Z. Benko p2/4 Yes B2
4. ročník - stredne pokročilí utorok 14:50-16:20 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Prepare 6
4. ročník – stredne pokročilí - konverzačný piatok 14:50-16:20 Mgr. R.K.Bhutani klubovňa Prepare 6
5. ročník - pokročilí streda 14:50-16:20 Mgr. Z. Benko p2/4 Prepare 7
5. ročník konverzácia - pokročilí piatok 14:50-16:20 Mgr. Z. Benko p2/4 Prepare 7
6. ročník - v. pokročilí utorok 18:05-19:35 Mgr. Z. Benko p2/4 Navigate Upper Intermediate
6. ročník konverzácia - v. pokročilí utorok 16:30-18.00 Paul Nitray p2/3 Face2face advanced
 
DOSPELÍ A ŠTUDENTI NAD 18 ROKOV
1. ročník začiatočníci utorok 10:35-12:05 PaeDr. Janka Smolejová klubovňa Face2face starter
1. ročník začiatočníci utorok 18:05-19:35 I. Svajková p1/2 Face2face starter
2. ročník základný 2 štvrtok 16:30-18:00 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Face2face elementary
2. ročník – základný - konverzačný 2 pondelok 18:05-19:35 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Face2face elementary
2. ročník základný od februara utorok 16:30-18.00 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Face2face elementary
2. ročník základný od februara Konvezačný štvrtok 18:05-19:35 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Face2face elementary
3. ročník - mierne pokročilí streda 18:05-19.35 Mgr. M. Bakajsa P2/1 Face2face pre-intermediate
3. ročník – mierne pokročilí konverzačný utorok 18:05-19:35 Mgr. M. Bakajsa P2/1 Face2face pre-intermediate
3. ročník – mierne pokročilí + pondelok 16:30-18.00 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Straightforward pre-intermediate
4. English speaking club - pre posluchačov nad 45 r. streda 16:30-18:00 Mgr. Ravi Bhutani klubovňa materiál pripravený učiteľom
4. ročník - stredne pokročilí streda 16:30-18:00 Mgr. M. Bakajsa p2/1 Face2face intermediate
4. ročník - stredne pokročilí streda 16:30-18:00 Mgr. Z. Benko p2/4 Navigate intermediate
4. ročník - stredne pokročilí - konverzačný streda 18:05-19.35 Mgr. Z. Benko p2/4 Navigate intermediate
4. ročník - stredne pokročilí utorok 11:50-13:20 Mgr. Z. Lacková p1/1 Navigate - intermediate
5. ročník - stredne pokročilí + utorok 16:30-18:00 Mgr. Z. Benko p2/4 Empower - intermediate
5. ročník - stredne pokročilí+ - konverzačný piatok 16:30-18:00 Mgr. Z. Benko p2/4 Empower - intermediate
5. ročník - pokročilí - konverzačný utorok 16:30-18:00 Paul Nyitray p2/3 Face2face advanced
Príprava na FCE * pondelok 18:05-19:35 Mgr. Z. Lacková p1/1 First Masterclass
Príprava na FCE * streda 18:05-19:35 Mgr. Z. Lacková p1/1 First Masterclass
6. ročník - v. pokročilí štvrtok 14:50-16:20 Mgr. Z. Benko p2/4 Navigate Advanced
6. ročník - v. pokročilí utorok 16:30-18:00 Paul Nyitray p2/3 Face2face advanced
 
Špeciálne kurzy
Odborná a obchodná angličtina utorok 11:50-13:20 Mgr. Z. Lacková p1/1 materiál pripravený učiteľom
Medicínska angličtina A-2 utorok 14:50-16:20 Mgr. Z. Lacková p1/1

 

Vysvetlivky
Paul Nyitray rodák z Ameriky, ktorý hovorí aj plynule po slovensky
Príprava na FCE príprava na cambridgské skúšky, možnosť absolvovať bez skúšky alebo so skúškou
kurzy označené znamienkom + kurz vhodný pre poslucháčov opakujúcich danú úroveň