Vianočné hodiny 2018

Vianočná akadémia v našej jazykovej škole opäť predstavila šikovných študentov, ktorí svojou kreativitou, elánom a jazykovými znalosťami prispeli k pravej vianočnej nálade. Študenti nám pripraveným programom, ktorý pozostával z vianočných príbehov, krásnych kolied, zaujímavých hier a súťaží priblížili najkrajší sviatok v roku. Plní odhodlania a dobrej nálady sa pomocou lektorov cudzích jazykov títo nadšenci pustili do projektu vianočnej akadémie. Z jednotlivých tried bolo počuť ľúbezné tóny vianočných piesní sprevádzanými roľničkami a klavírom, iní stavili na vianočné kvízy a  príbehy zo všetkých kútov sveta. Boli aj takí, ktorí prezentovali svoje jazykové schopnosti v autentickom prostredí talianskej kaviarničky, alebo si posedeli pri tradičnom ruskom čaji. Francúzski vinšovníci šírili dobrú zvesť básňami, tí anglickí zase v kostýmoch anjela, čerta, a Santa Klausa očarili vtipnými scénkami ale aj prechádzkou vianočným trhom v maskách. Španielska sekcia prekvapila výnimočnou vianočnou burzou a príjemným posedením pri španielskom vínku. Nemeckí študenti pripravili nádherný Betlehem a ponúkali tradičné vianočné špeciality. Najmenší koledníci stvárnili čarovnú atmosféru Vianoc pohybom a pripravenými scénkami. Mnohí rodičia boli dojatí a právom hrdí na svoje ratolesti. K čarovnej vianočnej atmosfére prispeli tiež originálne dekorácie a fantastická výzdoba v priestoroch našej školy. Úspešne sa nám podarili vniesť do priestorov našej školy betlehémske svetlo a šíriť ho pomocou našich skvelých študentov formou cudzích jazykov.

Fotogaléria TU.