Ruský jazyk rozvrh

RUSKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
ŽIACI, ŠTUDENTI A DOSPELÍ
1. základný A1.1 štvrtok 16:30-18:00 Mgr. I. Pačutová p1/4 Raduga 1
4. pokročilí + konverzácia A2.2 štvrtok 18:05-19:35 Mgr. I. Pačutová p1/4 Raduga 4+5

 

Vysvetlivky