Ruský jazyk rozvrh

RUSKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena do 25 rokov 90,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena nad 25 rokov 257,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
ŽIACI, ŠTUDENTI A DOSPELÍ
1. ročník A1.1 pondelok 16:30-18:00 Mgr. I. Pačutová p1/4 Raduga 1
3. ročník A2 štvrtok 16:30-18:00 Mgr. I. Pačutová p1/4 Raduga 3

 

Vysvetlivky