Vstupné testy

Milí poslucháči, ak sa rozhodujete, do ktorého kurzu sa máte prihlásiť, ponúkame vám možnosť zistiť a overiť si vašu úroveň ovládania cudzieho jazyka. Vybrali sme pre vás online testy, ktoré Vám pomôžu pri výbere vhodného  jazykového kurzu na našej škole. Kliknite na svoj jazyk na  nižšie uvedených linkoch, vyplňte test a podľa počtu správnych odpovedí  a úrovne, ktorú dosiahnete vás zaradíme do správneho kurzu.

Otestujte svoju úroveň

anglického jazyka

Otestujte svoju úroveň

nemeckého jazyka

Otestujte svoju úroveň

talianskeho jazyka

Otestujte svoju úroveň

francúzskeho jazyka

Otestujte svoju úroveň

španielskeho jazyka

Otestujte svoju úroveň

ruského jazyka