2 % z Vašich daní

Tlačivo k 2 percentám dane

Vážení poslucháči a priaznivci školy!

Kvalita je pre nás dôležitá. Príjemné prostredie, vybavenie učební, neustále vzdelávanie učiteľov a mnohé iné aspekty pozitívne ovplyvňujú a zdokonaľujú výchovno-vzdelávací proces. Aby sme stále mohli zlepšovať prostredie pre výučbu jazykov a poskytovali Vám, našim poslucháčom kvalitné jazykové vzdelávanie, založili sme Občianske združenie, kde môžete prispieť aj Vy a aktívne sa tak zúčastniť na rozvoji školy. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Združenie rodičov a poslucháčov pri Jazykovej škole Užhorodská 8. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich dlhoročných aktivít.

Ako postupovať?

Naši vyučujúci majú k dispozícii tlačivo, ktoré si však môžete stiahnuť aj vďaka odkazu v dolnej časti tejto strany. Toto tlačivo stačí podpísať a spolu s potvrzením o zaplatenej dani (to Vám dá Váš zamestnávateľ) nám ho prinesiete. Všetko ostatné už vybavíme za Vás.

ZA VAŠU POMOC VÁM ĎAKUJEME !