Slovenčina pre cudzincov rozvrh

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

ROZVRH HODÍN 2023/2024

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

1.ročník

A1.1

začiatočníci

Žiaci, študenti

dospelí

4 hodiny

základný

Utorok

18:05 – 19:35

Štvrtok

18:05 – 19:35

0013