Slovenčina pre cudzincov rozvrh

 

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV

 

1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok

do 25 rokov

74 ,00 €

2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena

do 25 rokov

90,00 €

1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok

nad 25 rokov

207,00 €

2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena

nad 25 rokov

257,00 €


 

SLOVENČINA PRE CUDZINCOV ROZVRH HODÍN 2022/2023

 

ROČNÍK

a úroveň podľa SERR

 

 

VEK

 

POČET

hodín v týždni

 

DEŇ

ČAS

 

KÓD učiteľa

 

Učebnica

1.ročník

A1.1

Žiaci, študenti

dospelí

2 hodiny

základný

Štvrtok

18:05 – 19:35

0016

Krížom-krážom. Slovenčina

 

Kurz základný a špeciálny:

Jazyková úroveň A1 - B2

ŽIACI, ŠTUDENTI  A DOSPELÍ: 

od 15 rokov