Kurzy pre žiakov

Dva kurzy za veľmi výhodnú cenu pre žiakov!

Využite nový Kombinovaný kurz dvakrát v týždni zameraný na upevňovanie gramatiky + rozvíjanie komunikatívnych zručností vášho dieťaťa / riadny + konverzačný /.
žiaci tohto kurzu vykazujú výborne výsledky v porovnaní s kurzom raz do týždňa.

Mimoriadne výhodná cena:

- Riadny (1x týždenne) 90,00 €

- Kombinovaný kurz 105,00 €