Lektori, pre ktorých je vyučovací jazyk ich rodný

 Anglický lektor:       Daniel Hillier

Francúzky lektor:    Bruno Duboscq

Taliansky lektor:      Luigi Catillo

                                  Mária Graziano

Španielsky lektor:   Daniel Cantalapiedra

Čínska lektorka:      Liu Dong

.