Lektori, pre ktorých je vyučovací jazyk ich rodný

 Anglický lektor:       Mark Colin Britten

Francúzky lektor:    Bruno Duboscq

Taliansky lektor:      Luigi Catillo

                                  Mária Graziano

Španielsky lektor:   Lita Rodriguez Lopez

Arabský lektor:       Ing. Samer Abdo Saleh AL-RABEEI, PhD.

.