Schválenie Grantu v programe Erasmus+

 

DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ (PDF)

Schválenie Grantu v programe Erasmus+  vo výške 49 140 EUR

Na základe výberového procesu na rok 2023 v programe Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, bol Národnou agentúrou programu Erasmus +  schválený grant našej Jazykovej škole Užhorodská 8, vo výške 49 140 EUR. Prostriedky Grantu budú použité na realizovanie zahraničných mobilít pedagógov.

 

mobilita 1 (PDF)