Rozhovor Rádio Regina

Pani redaktorka rádia Reginy bola fascinovaná štýlom výučby na Jazykovej škole Užhorodská 8 a pozvala našu pani učiteľku Mgr. Zuzanu Benko na rozhovor, ktorý odvysielalo rádio Regina v marci 2019.