Maďarský jazyk rozvrh

 

MAĎARSKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena do 25 rokov 90,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena nad 25 rokov 257,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
ŽIACI, ŠTUDENTI A DOSPELÍ
1. ročník A1.1 pondelok 16:30-18:00 I. Svajková P1/2 materiál pripravený vyučujúcim
2. ročník A1.2 utorok 16:30-18:00 I. Svajková P1/2 materiál pripravený vyučujúcim
3. ročník A2.1 pondelok 18:05-19:35 I. Svajková P1/2 materiál pripravený vyučujúcim
4. ročník A2.2 utorok 18:05-19:35 I. Svajková P1/2 materiál pripravený vyučujúcim

 

Vysvetlivky