Maďarský jazyk rozvrh

MAĎARSKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
ŽIACI, ŠTUDENTI A DOSPELÍ
1.základný A1.1 pondelok 18:05-19:35 I. Svajková P1/2 materiál pripravený vyučujúcim
2. mierne pokročilí A1.2 streda 18:05-19:35 I. Svajková P1/2 materiál pripravený vyučujúcim
3. sredne pokročilí A2.1 utorok 14:50-16:20 I. Svajková P1/2 materiál pripravený vyučujúcim

 

Vysvetlivky