Metodický deň 2019

Metodický deň sa konal dňa  15. februára 2019.

Organizátorom podujatia bola Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 040 11.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť učiteľom anglického jazyka odborno-metodickú pomoc, oboznámiť ich s významom spätnej väzby vo vyučovaní študentov a problematikou hláskovania v anglickom jazyku.Program podujatia tvorili dve prezentácie.Téma prvej prezentácie:  Spätná väzba a jej význam v práci študentovTéma druhej prezentácie:  Význam hláskovania v anglickom jazyku Lektorkou podujatia bola JOHANNA STIRLING z  Veľkej Británie. Je lektorkou pre výučbu anglického jazyka.  Vyučuje, prednáša, píše knihy a rôzne učebné materiály  súvisiace s vyučovaním anglického jazyka. Pracuje aj pre NILE (Nórsky inštitút pre jazykové vzdelávanie), kde je akademickou manažérkou.Všetci pedagógovia boli veľmi spokojní  s úrovňou a priebehom metodického dňa.

Fotogaléria TU.