Jazykový festival 2019

jazykový festival 2019

Video z akcie:

Reportáž z akcie: 

 

V apríli sa na našej jazykovej škole uskutočnilo podujatie s názvom Jazykový festival 2019.

Cieľom podujatia bolo prehĺbenie záujmu o cudzie jazyky. Chceli  sme zdôrazniť  význam jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti.  ktorá predstavuje pozitívny krok pre lepšie vzájomné porozumenie a účinnejšiu komunikáciu.

Na festivale žiaci spoznali japonský jazyk a kultúru Japonska.  Formou workshopov  sa zoznámili so zvykmi a reáliami tejto krajiny. Žiaci si mohli vyskúšať  bojové umenie Ju-Jutsu, tvorbu origami,, techniku jedenia s paličkami, kaligrafiu  a iné zaujímavosti z Japonska.

Podujatie Jazykový festival 2019 bolo určené pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc. Na podujatí sa zúčastnili žiaci zo škôl:

ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Masarykova 19, SG Katkin park, SSŠS Užhorodská 39, ZŠ Tomášikova 31, ZŠ Gemerská 2, ZŠ Považská 12.

FOTOGALÉRIA tu