ZŠ Bruselská 18

 

VITAJTE NA STRÁNKE JAZYKOVEJ ŠKOLY UŽHORODSKÁ 8, KOŠICE,                     
ELOKOVANÉ PRACOVISKO ZŠ BRUSELSKÁ 18

.

 Jazyková škola Užhorodská 8, Košice                                                         

otvorené elokované pracovisko ZŠ Bruselská 18. 

Rozšírte si svoje jazykové vzdelávanie. V ponuke sú kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Kurzy sú určené pre žiakov aj pre dospelých.

Výuku zabezpečujú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia.

.

Prihlasovanie do jazykových kurzov

Rozvrh 2023/2024 Jazykovej školy Užhorodská 8 na elokovanom pracovisku ZŠ Bruselská 18
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov   90.00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena do 25 rokov   105.00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov   257.00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena nad 25 rokov   300.00 €
ZRPŠ 15,00€
ANGLICKÝ JAZYK          
 
Názov kurzu deň čas vyučujúci Učebňa učebnica
Hravé a prípravné ročníky pre najmenších (roč. ZŠ)
2. ročník - A1.2 (2.-3. roč. ZŠ) štvrtok 14.00-15.30 Mgr.Rajničová    
           
Riadne žiacke ročníky (roč. ZŠ)
Názov kurzu deň čas vyučujúci Učebňa učebnica
2. ročník - A1.2 (4. roč. ZŠ) štvrtok 14.30-16.00 Mgr.Jusková    
4. ročník A2.2 (6.-7. roč. ZŠ) pondelok 14.00-15.30 Mgr.Lászloóvá    
5. ročník B1.2 (8. roč. ZŠ) streda 15.00-16.30 Mgr.Micenková    
           
NEMECKÝ JAZYK          
           
Názov kurzu deň čas vyučujúci Učebňa učebnica
Riadne žiacke ročníky (roč. ZŠ)
2. ročník A1.2 štvrtok 14.00-15.30 Mgr.Focková    

Kontaktné informácie 

Jazyková škola Užhorodská 8
elokované pracovisko ZŠ Bruselská 18
Tel.: 0908 815 390
e-mail: jsatenska1@gmail.com