ZŠ Bruselská 18

 

VITAJTE NA STRÁNKE JAZYKOVEJ ŠKOLY UŽHORODSKÁ 8, KOŠICE,                     
ELOKOVANÉ PRACOVISKO ZŠ BRUSELSKÁ 18

.

 Jazyková škola Užhorodská 8, Košice                                                         

otvorené elokované pracovisko ZŠ Bruselská 18. 

Rozšírte si svoje jazykové vzdelávanie. V ponuke sú kurzy anglického, nemeckého a ruského jazyka.

Kurzy sú určené pre žiakov aj pre dospelých.

Výuku zabezpečujú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia.

.

Prihlasovanie do jazykových kurzov

 

                                                         Rozvrh 2020/2021                                                        Jazykovej školy Užhorodská 8 na elokovanom pracovisku ZŠ Bruselská 18
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov   74,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena do 25 rokov   90,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov   207,00 €
2 kurzy (2x2 hod. do týždňa) cca 140 hod. za školský rok zvýhodnená cena nad 25 rokov   257,00 €
 
ANGLICKÝ JAZYK          
 
Názov kurzu deň čas vyučujúci Učebňa učebnica
Hravé a prípravné ročníky pre najmenších (roč. ZŠ)
           
1. ročník - A1.1 (2. roč. ZŠ) utorok 15.00-16.30 Mgr.Jusková  103B  
           
Riadne žiacke ročníky (roč. ZŠ)
 
Názov kurzu deň čas vyučujúci Učebňa učebnica
2. ročník - A1.1 (4. roč. ZŠ) štvrtok 14.30-16.00 Mgr.Rajničová 104B  
3. ročník - A 1.2 (5. roč. ZŠ) streda 14.30-16.00   Učebňa RUJ  
4. ročník - A 2.2 (7. roč. ZŠ) streda 14.30-16.00 Mgr.Micenková Učebňa RUJ  
5. ročník - B1.1. (8. roč. ZŠ) utorok 14.00-15.30 Mgr.Lászloóvá Učebňa ANJ  
 
Dospelí          
           
Názov kurzu deň čas vyučujúci Učebňa učebnica
3. ročník A2.1  intenzívny utorok, štvrtok 16.30-18.00 Mgr.Micenková Učebňa RUJ  
           
           
           
RUSKÝ JAZYK          
           
Názov kurzu deň čas vyučujúci Učebňa učebnica
Riadne žiacke ročníky (roč. ZŠ)          
           
3. ročník A 2.2  utorok 14.00-15.30 PhDr.Danečková Učebňa RUJ  
           
           

  

Kontaktné informácie 

Jazyková škola Užhorodská 8
elokované pracovisko ZŠ Bruselská 18
Tel.: 0908 815 390
e-mail: jsatenska1@gmail.com