Arabský jazyk rozvrh

ARABSKÝ JAZYK
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok do 25 rokov 74,00 €
1 kurz (1x2 hod. do týždňa) cca 70 hod. za školský rok nad 25 rokov 207,00 €

 

Názov kurzu Deň Čas Vyučujúci Trieda Učebnica Odkaz
 
ŽIACI, ŠTUDENTI A DOSPELÍ
1.ročník základný A1.2 utorok 18:05-19:35 Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD. klubovňa materiál pripravený vyučujúcim
1.ročník základný A1.2 štvrtok 18:05-19:35 Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD. klubovňa materiál pripravený vyučujúcim

 

Vysvetlivky