Jazykový talent 2019

 

Piaty ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 25. februára 2019 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach..Na súťaž bolo prihlásených 60 žiakov zo 17. základných škôl a osemročných gymnázií.Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk. Súťažiaci – žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Pán lektor a pani lektorka ich učili základy japonského jazyka. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka  dokázali bez problémov zvládnuť. Súťažiaci boli skúšaní písomne a časť z nich postúpila aj na ústne preskúšanie.Tých najtalentovanejších uvádzame nižšie a srdečne im k výhre gratulujeme, preukázali obdivuhodný talent učiť sa cudzie jazyky a dúfame, že budú mať dostatočné zázemie a chuť svoj talent ďalej rozvíjať a že táto súťaž im, ako aj ostatným zúčastneným, priniesla silnú motiváciu pre ďalšie jazykové vzdelávanie.

1. miesto:  Adam Džavoronok, Súkromná ZŠ Slobody 1, KE

2. miesto: Alenka Závodníková, ZŠ Krosnianska 4, KE

3. miesto: Dávid Kondáš, Súkromná ZŠ Slobody 1, KE

Fotogaléria TU.

REPORTÁŽ VÝCHODOSLOVENSKEJ TELEVÍZIE