Kurzy pre študentov do 25 rokov

Dva kurzy za veľmi výhodnú cenu a z jednej učebnice!

Len u nás môžu študenti študovať dva kurzy z jednej učebnice za veľmi výhodnú cenu. Riadny kurz zameraný všeobecne a na gramatiku a konverzačný kurz pre rozvíjanie komunikatívnych zručností.

Riadny kurz = ročné školné 74,00 €
Intenzívny kurz = (riadny + konverzačný) ročné školné 90,00 €