Elokované pracoviská

Elokované pracoviská

Jazyková škola Užhorodská 8 má dve elokované pracoviská

ZŠ Bruselská a ZŠ Krosnianska

Požadujete zobraziť neexistujúcu stánku!

VITajte

v našej jazykovej škole

page1-img1Štátna jazyková škola

záruka a kvalita potvrdená kvalifikovanými pedagógmi

a 51 ročnou tradíciou výučby s množstvom spokojných poslucháčov, Vám ponúka kurzy cudzích jazykov - pre každú vekovú kategóriu - pre rôzne stupne pokročilosti - pravidelnú výučbu s koncoročným osvedčením - netradičné formy výučby a aktivizujúce metódy práce - zaujímavú mimoškolskú činnosť / jazykovo – poznávacie zájazdy, súťaže, akadémie/ - možnosť návštevy v popoludňajších aj dopoludňajších hodinách podľa vlastného výberu - nízke školné vzhľadom na štátnu dotáciu Naučíme Vás komunikovať s celým svetom, prekonávať jazykové bariéry a využívať jazyk naplno!
 

SprÁvna

voĽba


1

Tradícia 51 ročná

 

 
2

Rôzne metódy – od tradičných až inovatívne

 

 
3

KvalifikovanÍ lektori

 

 
4

Možnosť sa zapojiť do prebiehajúceho kurzu kedykoľvek