Návrhy a pripomenky

 

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne

Jazyková škola Užhorodská 8
Užhorodská 8
Košice
Pondelok  10:00 - 18:00
Utorok      10:00 - 18:00
Streda       10:00 - 18:00
Štvrtok      10:00 - 18:00
Piatok       10:00 - 18:00

poštou

Jazyková škola Užhorodská 8
Užhorodská 8
04011 Košice
  
telefonicky

tel: 055 6460377

elektronickou poštou

e-mail: sjs@sjske.sk