Kurzy pre dospelých

Dva kurzy za veľmi výhodnú cenu a z jednej učebnice!

Len u nás môžu dospelí poslucháči študovať dva kurzy z jednej učebnice za veľmi výhodnú cenu. Riadny kurz zameraný všeobecne a na gramatiku a konverzačný kurz pre rozvíjanie komunikatívnych zručností.

Riadny kurz = ročné školné 207,00 €

Intenzívny kurz = (riadny + konverzačný) ročné školné 257,00 €