Zmluvy 2013

DodávateľObjednávateľNázov zmluvy a čísloPopis predmetu zmluvyHodnota predmetu zmluvy v € s DPHDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia
1Filip Šamaj,
Vodná 6
040 01 Košice
Jazyková škola Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o výkone činnosti na úseku preventívnej protipožiarnej ochrany BOZP. č.5/2013Výkon BOZP a PO100 EUR za tri mesiace28.12.20121.1.2013
2TEHO, s.r.o,
Komenského 7,
040 01 Košice
Jazyková škola Užhorodská 8
040 11 Košice
Dodatok č. 1/2013 k nájomnej zmluve 1/2011Nájomné za pozemok17 m2 x 6,00€ = 102,00€/rok.4.1.20134.1.2013
3Klub Forresta Gumpa n.o.
Kvetná 16,
040 15 Košice-Šaca

Jazyková škola Užhorodská 8
040 11 Košice
Nájomná zmluva 1/2013Nebytové priestory s celkovou výmerou 153 m2153 m2 x 7,00 € = 1071 €/rok.13.03.201314.03.2013
4Edenred Slovakia, s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215
Jazyková škola Užhorodská 8
040 11 Košice
Dodatok č. 1/2013 k zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb č. 342324/2002Zľava poplatku za sprostredkované stravovacie službyPoplatok za sprostredkované služby po zľave 1,1% z celkového súčtu hodnôt TR poukážok objednaných predmetnou objednávkou klienta10.10.201310.10.2013
CWS-boco SlovenksoJazyková škola Užhorodská 8
040 11 Košice
5/2013Zmluva o servisnej službeServis bezpečnostej rohožky CWS3,50 € 2x mesačne8.12.20138.12.2013