Faktúry 2014

Interné číslo faktúryDodávateľČíslo faktúry dodávateľPopis fakturovaného
plnenia
IČOFakturovaná suma v €
s DPH
Dátum prijatia faktúryDátum zverejnenia
1Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7313758338faktúra za
mobilné služby
35763469 15,462.1.20149.1.2014
2Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7313688904 faktúra za
mobilné služby
35763469 15,912.1.20149.1.2014
3ALARMTEL, s.r.o.
Kratka 367/5
044 11 Ždaňa
104/2014servisná činnosť
na systéme elektrickej
zabezpečovacej
signalizácie
3618201087,602.1.2013
10.1.2014
4Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
5757637666služby pevnej siete35763469 38,383.1.201417.1.2014
5Edenred Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000588428stravné poukážky31328695956,467.1.20147.1.2014
6Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,02 17.3.201110.1.2014
7Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082 technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.201110.1.2014
8Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
96398409mobilné služby3569727025€14.1.201416.1.2014
9TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
3008400112Náklad na dodávku tepla
za
december 2013
316796922521,8816.1.201420.1.2014
10Petit Press
Letná 47
040 01 Košice
1443300062Riadková inzercia35790253302,4020.1.201420.1.2014
11VSE, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
2220094058Finančné vysporiadanie
za rok 2013
36211222843,5821.1.201423.1.2014
12VEMA
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
720140218Poskytnutie práva používať
aktuálne verzie 1/14 - 12/14
313555374429,6021.1.201423.1.2014
13CWS - boco
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
143100532servis rohože314110458,4022.1.201423.1.2014
14JurisDat - M. Medlen
Redakcia Škola - MEL
Ondavská 8
821 08 Bratislava
1488595Predplatné časopisu
Škola
1182197322€29.1.201430.1.2014
15Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7401034383faktúra za
mobilné služby
35763469 15,3529.1.201430.1.2014
16Ille-Papier-Service SK,
s.r.o.
Lichardova 16
909 01 Skalica
14001459hygienický tovar36226947114,2429.1.201430.1.2014
17Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7400958699faktúra za
mobilné služby
35763469 31,2429.1.201430.1.2014
18Edenred Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000592831stravné poukážky
pre zamestnancov
Jazykovej školy
na február 2014
31328695855,1429.1.20145.2.2014
19Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
2220094058Elektrina-dodávka
a distribúcia
za fakturačné obdobie
1.1.2014-28.2.2014
3621122224464.2.201410.2.2014
20Petit Press
Letná 47
040 01 Košice
1443100374
Plošná inzercia
na februárové
jazykové kurzy
3579025336
4.2.201410.2.2014
21Mark Media
Mäsiarska 63
prevádzka Florianska17
040 01 Košice
140010Vysielanie reklamy
v rádiu Košice
36591491396€7.2.201410.2.2014
22Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
0758618823služby pevnej siete35763469 38,387.2.201410.2.2014
23Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,0217.3.201110.2.2014
24Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.201110.2.2014
25RVC
Hlavná 98
Košice
2014členské v RVC na rok 20143126856059€10.2.201410.2.2014
26ALMANÁR,
Námestie mieru 17
Moldava n/Bodvou
01022014výuka
v arabskom jazyku
za mesiac január
3256579860€10.2.201410.2.2014
27Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14001Spracovanie účtovníctva, PaM
za mesiac január 2014
35540419135€13.2.201413.2.2014
28TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400101Náklad na dodávku tepla
za
január 2014
316796922507,4817.2.201421.2.2014
29Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5238429184mobilné služby3569727023,9918.2.201418.2.2014
30CWS - boco
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
143101415servis rohože314110458,4027.2.201421.2.2014
31Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7402140914faktúra za
mobilné služby
35763469 16,9427.2.201427.2.2014
32Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7402048692faktúra za
mobilné služby
35763469 17,8827.2.201428.2.2014
33Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
770046764stravné poukážky
pre zamestnancov
Jazykovej školy
na marec 2014
31328695879,4628.2.20143.3.2014
34Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,0217.3.20113.3.2014
35Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.20113.3.2014
36Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
1759604548služby pevnej siete35763469 38,9310.3.201410.3.2014
37ALMANÁR,
Námestie mieru 17
Moldava n/Bodvou
02022014výuka
v arabskom jazyku
za mesiac február
32565798150 €10.3.201410.3.2014
38Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14044Spracovanie účtovníctva, PaM
za mesiac február 2014
35540419135 €11.3.201411.3.2014
39TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
3008400113Vyúčtovanie nákladov
za dodávku tepla k mesačným
faktúram v roku 2013
31679692-118,9212.3.201424.3.2014
40TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400102Náklad na dodávku tepla
za február 2014
316796922227,3814.3.201417.3.2014
41Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5242170421mobilné služby3569727023,9914.3.201417.3.2014
42VEMA
Prievozská 14/A
821 09 Bratislava
720140772programové vybavenie
modul HB 0015
3155537439,6017.3.201417.3.2014
43RVC
Hlavná 98
Košice
2403školenie312686503618.3.201418.3.2014
44VVS
Komenského 50
042 48 Košice
2118301796vodné, stočné
13.12.2013 - 18.3.2014
36570460487,1525.3.201426.3.2014
45eM commerce
Národná trieda 61
040 01 Košice
20140026Oprava - servis
tlačiarne HPLJ 1200
4387722248 €25.3.201426.3.2014
46CWS - boco
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
143102512servis rohože314110458,4025.3.201426.3.2014
47EXO Technologies, s.r.o
Garbiarska 3
06401
Stará Ľubovňa
1403197176Standardhosting
k doméne
za rok
3648516143,3025.3.201426.3.2014
48Ille-Papier-Service SK,
s.r.o.
Lichardova 16
909 01 Skalica
14006266hygienicky tovar36226947111,6027.3.20142.4.2014
49Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7403161534telefónne poplatky35763469 15,4327.3.20142.4.2014
50Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7403111135telefónne poplatky35763469 16,071.4.20142.4.2014
51Filip Šamaj
Vodná 6
040 01 Košice
0332014BOZP, PO
1,2,3/2014
46329722100€1.4.20142.4.2014
52Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
770048960stravné poukážky31328695863,241.4.20141.4.2014
53Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,0217.3.20114.4.2014
54Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.20114.4.2014
55Komunálna poisťovňa
Hlavná 62
Košice
5003235705Poistka
2.5.2014 - 2.11.2014
31595545188,314.4.20144.4.2014
56Valley Spirit s.r.o,
Ďumbierska 5
040 01 Košice
1402014Vyučba čínskeho jazyka460891874084.4.20144.4.2014
57Slovak Telecom, a.s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
1760603203telefónne poplatky pevnej sieti
3576346940,369.4.20149.4.2014
58Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5245943952telefónne poplatky3569727019,9914.4.201414.4.2014
59TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400103dodávka tepla za mesiac marec 2014316796921701,8315.4.201415.4.2014
60Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14087Spracovanie PaM za mesiac marec 201435540419135€16.4.201416.4.2014
61ŠEVT a.s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
1142201363Osvedčenia pre Jazykové školy31331131351,0623.4.201423.4.2014
62Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7404175390telefónne poplatky3576346915,4330.4.201430.4.2014
63Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7404112733telefónne poplatky3576346917,0330.4.201430.4.2014
64Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000606005stravné poukážky31328695863,242.5.20142.5.2014
65Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
2220094058dodávka el. energie
1.3.2014 -31 5.2014
3621122224462.5.20145.5.2014
66Asanarates, s. r. o
Park Angelinum 4
Košice
20140705deratizácia36606693245.5.20145.5.2014
67Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,0217.3.20115.5.2014
68Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.20115.5.2014
69Slovak Telecom, a. s.
Karadžičova 10,
825 13 Bratislava
7761603646služby pevnej siete3576346938,537.5.201412.5.2014
70Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5249741341telefónne poplatky3569727023,9914.5.201414.5.2014
71Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14132Spracovanie PaM
za mesiac
apríl 2014
3554041913514.5.201414.5.2014
72RVC
Hlavná 98
Košice
283005školenie3126865019414.5.201414.5.2014
73ALMANÁR,
Námestie mieru 17
Moldava n/Bodvou
01052014výuka v arabskom jazyku za
mesiace marec,
apríl 2014
3256579821019.5.201423.5.2014
74TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400104dodávka tepla za
mesiac apríl 2014
316796921256,7116.5.201419.5.2014
75Ille-Papier-Service SK,
s.r.o.
Lichardova 16
909 01 Skalica
SR14010913hygienický tovar3622694797,6722.5.201423.5.2014
76Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000610007stravné poukážky31328695903,7727.5.20142.6.2014
77Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,0217.3.20112.6.2014
78Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.20112.6.2014
79Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7405147474telefónne poplatky3576346917,062.6.20142.6.2014
80Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7405095294telefónne poplatky3576346916,012.6.20142.6.2014
81eM commerce
Národná trieda 61
040 01 Košice
20140056oprava kopírovacieho
stroja Konica Minolta
43877222190,562.6.20142.6.2014
82Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
6762610079služby pevnej siete3576346938,389.6.201410.6.2014
83Slovenská pošta400210591časopis Freundschaft8,2510.6.201410.6.2014
84Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14475Spracovanie PaM
za mesiac
máj 2014
3554041913510.6.201410.6.2014
85Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
0096398409telefónne poplatky3569727023,9912.6.201412.6.2014
86TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400105dodávka tepla za máj
316796921090,3112.6.201413.6.2014
87Filip Šamaj
Vodná 6
040 01 Košice
69/2014činnosť technika
BOZP,PO 4,5,6
4632972210023.6.201424.6.2014
88Ján Sirotňák,
Baltická 8
Košice
1140078poštové poukážky U17182816111,6024.6.201424.6.2014
89eM commerce
Národná trieda 61
040 01 Košice
20140062kancelárske potreby43877222603,4326.6.201426.6.2014
90Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7406082222telefónne poplatky3569727015,9130.6.201430.6.2014
91VVS
Komenského 50
042 48 Košice
2118727085vodné stočné
19.3.-23.6.2014
36570460557,6627.6.201430.6.2014
92Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
74060127425telefónne poplatky3569727016,3630.6.201430.6.2014
93Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000616249stravné poukážky na júl 201431328695899,722.7.20142.7.2014
94ALMANÁR,
Námestie mieru 17
Moldava n/Bodvou
01062014výuka v arabskom
jazyku, máj, jún
325657981802.7.20142.7.2014
95Petit Press
Letná 47
040 01 Košice
1443103154plošná inzercia - oznámenie
na jazykové kurzy
35790253277,152.7.20142.7.2014
96Mark Media
Mäsiarska 63
prevádzka Florianska17
040 01 Košice
140148vysielanie reklamy
v rádiu na zápis
365914914922.7.20142.7.2014
97Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,0217.3.20112.7.2014
98Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.20112.7.2014
99Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14221Spracovanie PaM
za mesiac
jún 2014
355404191357.7.20147.7.2014
100Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7763620933služby pevnej siete3569727038,389.7.201414.7.2014
101Mesto Košice,
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
3414092157miestny poplatok za komunálny odpad00691135540,5411.7.201414.7.2014
102TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400106dodávka tepla za jún
31679692844,8714.7.201414.7.2014
103Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5257256728telefónne poplatky356972701014.7.201414.7.2014
104Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7407051980telefónne poplatky3569727016,0130.7.201430.7.2014
105Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7407094775telefónne poplatky3569727016,9730.7.201430.7.2014
106Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000619686stravné poukážky na august31328695782,191.8.20141.8.2014
107Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana
objektu
7358689,0217.3.20111.8.2014
108Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.20111.8.2014
109Východoslovenská energetika, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice
2220094058Elektrina na dodávku a distribúcia za fakturačné obdobie1.6.2014-30.8.2014 3621122224461.8.20144.8.2014
110Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14266Spracovanie PaM
za mesiac
júl 2014
355404191356.8.20146.8.2014
111TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400107Dodávka tepla za júl 201431679692704,0625.8.201425.8.2014
112Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
5764766599Hlasové služby
za pevnú linku
3576346938,3825.8.201425.8.2014
113Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5257256728telefónne poplatky356972701023.8.201425.8.2014
114CUBS plus, s.r.o.
Masarykova 21
Košice
339/2014vypracovanie bezpečnostného projektu4694340430025.8.201425.8.2014
115Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7408020593mobilné služby3576346915,9128.8.201428.8.2014
116Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000624214stravné poukážky na september31328695944,3028.8.20142.9.2014
117Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
7358689,0217.3.20112.9.2014
118Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,9817.3.20112.9.2014
119Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7408061457mobilné služby3576346915,402.9.20142.9.2014
120Dalkyria, s.r.o1020140039Tlač a roznos letákov46392521903.9.20143.9.2014
121Petit Press
Letná 47
040 01 Košice
1443104150Inzercia - Echo35790253424.9.20144.9.2014
122Mark Media
Mäsiarska 63
prevádzka Florianska17
040 01 Košice
140207vysielanie reklamy v rádiu Košice
na zápis
3659149128816.9.201416.9.2014
123Mark Media
Mäsiarska 63
prevádzka Florianska17
040 01 Košice
140253vysielanie reklamy v rádiu Košice
na zápis
3659149157616.9.201416.9.2014
124FLP, Vrančoviíčova 83
841 03 Bratislava
20141880predplatné cudzojazyčných časopisov3362146221,9016.9.201416.9.2014
125Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
0765742847služby pevnej siete3576346938,3816.9.201416.9.2014
126Petit Press
Letná 47
040 01 Košice
1443104187inzericia - oznámenie v denníku Korzár3579025369,2916.9.201416.9.2014
127Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5264873991mobilné služby356972701016.9.201416.9.2014
128Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14309Spracovanie PaM
za mesiac
august 2014
3554041913516.9.201416.9.2014
129VVS
Komenského 50
042 48 Košice
2118963958vodné, stočné36570460363,9216.9.201416.9.2014
130Petit Press
Letná 47
040 01 Košice
1443104289Inzercia - oznámenie Košický Večer3579025334,6416.9.201416.9.2014
131Petit Press
Letná 47
040 01 Košice
1443104288Inzercia - oznámenie Korzár35790253103,9316.9.201416.9.2014
132Mesto Košice,
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
3414092157miestny poplatok za komunálny odpad00691135540,54
11.7.201416.9.2014
133TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400108dodávka tepla za august 201431679692844,8717.9.201419.9.2014
134Ille-Papier-Service SK,
s.r.o.
Lichardova 16
909 01 Skalica
14023371hygienický tovar36226947111,6017.9.201419.9.2014
135NÚ CŽV, Zádielska 1
040 01 Košice
321školenie 25.9.20146994382018.9.201419.9.2014
136Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000628605stravné poukážky313286951061,841.10.20141.10.2014
137Ringier Axel springer Slovakia,
Prevozská 14
311403253zverejnenie inzercie na zápis006781552526.10.20147.10.2014
138Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081technická ochrana objektu
7358689,021.1.20117.10.2014
139Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082technická ochrana objektu
za prenosovú cestu
7358683,981.1.20117.10.2014
140Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7408989020mobilné služby3576346915,916.10.20147.10.2014
141Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7409038412mobilné služby3576346915,666.10.20147.10.2014
142Henrich Sonnenschein - ITSK

Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu 22
949 01
Nitra
140689klávesnica3721293132,547.10.20147.10.2014
143Filip Šamaj
Vodná 6
040 01 Košice
0972014činnosť technika
BOZP,PO 7,8,9/2014
463297221007.10.20147.10.2014
144Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
2766686371telefonné poplatky pevnej siete3576346938,388.10.20149.10.2014
145Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14359Účtovníctvo PaM za September3554041913513.10.20149.10.2014
146CWS - boco
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
143108201servis rohože314110458,4013.10.201413.10.2014
147Komunálna poisťovňa5003235705poistenie 31595545188,3113.10.201413.10.2014
148Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
96398409mobilné poplatky3569727013,4314.10.201415.10.2014
149GH Studio,
nám. oslobodenia 4/18
Senica
2014708Perá s reklamnou potlačou36274381147,6014.10.201415.10.2014
150Bytový podnik mesta Košice
Južné nábrežie 13
042 19
Košice
5111400551služby energetického manažmentu44518684341,1515.10.201415.10.2014
151TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400109dodávka tepla za september 31679692908,6616.10.201416.10.2014
152Glossa, Hlavná 97, Košice147069učebnice pre učiteľov47044012338,2116.10.201416.10.2014
153Asanarates s.r.o.
Park Angelium 4,
Košice
1689/2014Deratizácia3660669324€20.10.201421.10.2014
154IPEKO spol. s r.o.
Jazmínová 16,
960 07 Zvolen
93/2014Seminár4740527933,00€21.10.201421.10.2014
155Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000633660stravné poukážky31328695867,303.11.20143.11.2014
156Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081cena za služby7358689,021.1.20114.11.2014
157Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746082cena za prenos.cesty7358683,981.1.20114.11.2014
158Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7409996514poplatky za mobilnú sieť3576346920,843.11.20144.11.2014
159Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7409946170poplatky za mobilnú sieť3576346915,913.11.20144.11.2014
160Šimko Rastislav,
Šemša 207
42/2014vodoinštalatérske práce32568258206,394.11.20144.11.2014
161RVC,
Hlavná 68
Košice
1211školenie 31268650183.11.20144.11.2014
162VVS
Komenského 50
Košice
90264606Vyhľadávanie porúch365704608,355.11.20145.11.2014
163VSE,
Mlynská 31
Košice
2220094058Dodávka a distribúcia elektriny444837672446,005.11.20145.11.2014
164Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14403Účtovníctvo PaM
za október 2014
35540419135,007.11.20147.11.2014
165Ille, papier - Servis SK
Lichardova 16
909 01 Skalica
14025384servis - dodávka čistiace a hygienické potreby36226947111,67.11.20147.11.2014
166Glossa
Hlavná 97
040 01 Košice
147075CD- Super Minds starter4704401218,235.11.20145.11.2014
167Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
3767631111telefónne poplatky3576346938,5213.11.201413.11.2014
168CWS - boco
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
143109231servis - rohože314110458,4018.11.201418.11.2014
169TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
400840010dodávka tepla za október316796921370,4218.11.201418.11.2014
170MOBIL PC, s.r.o.
Nár.námestie 32
010 01 Žilina
43474telefon36431371160,8919.11.201420.11.2014
171Ille, papier - Servis SK
Lichardova 16
909 01 Skalica
14027003servis - dodávka čistiace a hygienické potreby36226947110,8820.11.201420.11.2014
172Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5272808189mobilné poplatky3569727011,2020.11.201420.11.2014
173Kontrakt
Krivá 18
Košice
2014545prečistenie odpadu31666744130,4321.11.201421.11.2014
174Datacomp s.r.o.
Moldavská 49
Košice
1412091Full HD kamera s kartou36212466208,7024.11.201425.11.2014
175KOHOR s.r.o.
Košické Olšany 247
20140050Revízia malých elektrospotrebičov365958451198,8625.11.201425.11.2014
176Edenred Slovakia s. r. o.
Karadžičova 8,
P.O.BOX 21
820 15 Bratislava
9000639704stravné poukážky31328695838,931.12.20141.12.2014
177Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7410878250poplatky za mobilnú sieť3576346915,9128.11.201428.11.2014
178Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7410949096poplatky za mobilnú sieť3576346917,3628.11.201428.11.2014
179Webdesign
Brezová 723/20
900 42 Dunajská Lužná
10140005profesionálny web655.12.20145.12.2014
180 Alza.cz
Jateční 339
170 99 Praha 7
150567068Tablet pc27082440791,925.12.20148.12.2014
181Michal Koreň
Pokroku 15
Rozhanovce
044 42
2014/12maľovanie haly školy280,001.12.20142.12.2014
182Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081cena za služby PZ7358689,021.1.20118.12.2014
183Krajské riaditeľstvo
policajného zboru v Košiciach
Kuzmányho 8,
041 02 Košice
9351746081za prenosovú cestu7358683,981.1.20118.12.2014
184Slovenská pošta401210591časopis Freundschaft8,259.12.201411.12.2014
185Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14449Účtovníctvo PaM
za november 2014
3554041913510.12.201411.12.2014
186Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
14493Účtovníctvo PaM
za december 2014
3554041913510.12.201411.12.2014
187Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28,
817 62 Bratislava
7768580384Telefónne poplatky3576346938,3810.12.201411.12.2014
188ALARMTEL, s.r.o.
Kratka 367/5
044 11 Ždaňa
2014132servisná činnosť
na systéme elektrickej
zabezpečovacej
signalizácie
3618201090,0010.12.201411.12.2014
189Orange Slovensko
Metodova 8
821 08 Bratislava
5276811260mobilné služby3569727010,1215.12.201415.12.2014
190Valley Spirit
Ďumbierska 5
Košice
141215výučba čínskeho jazyka46089187192,0016.12.201416.12.2014
191TEHO, s.r.o,
Komenského 7
040 01 Košice
4008400111Dodávka tepla za november 2014316796921818,0116.12.201416.12.2014
192Filip Šamaj
Vodná 6
040 01 Košice
137/2014činnosť technika
BOZP,PO 10,
11,12/2014
46329722100,0016.12.201416.12.2014
193Glossa,
Hlavná 97
Košice
147093učebnice47044012270,6517.12.201417.12.2014
194Datacomp s.r.o.
Moldavská 49
Košice
1413961Tlačiareň, Office36212466308,1019.12.201422.12.2014
195CWS - boco
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
143110374servis - rohože314110458,4019.12.201422.12.2014
196Ing. Silvia Augustinská,
Huncovska 41
Košice
2014/12Výučba anglického Jazyka za december 20144418021716019.12.201422.12.2014
197Havri Servis
Užhorodská 8
Košice
20140225reklamná tabuľa47559110129,6019.12.201422.12.2014
198VVS,
Komneského 50
Košice
2119310255vodné, stočné
10.9.-11.12.2014
36570460676,9819.12.201422.12.2014
199Lavacom
Nižné kapustníky 3
040 12
Košice
141320310Baner s potlačou46979689250,0022.12.201422.12.2014
200SOLUS
Gagarinovo nám. 5/1462
20140502Tabuľa so stojanom36598330201,6023.12.201423.12.2014
201DaD
Južná trieda 78,
Košice
1401021555čistiace prostriedky143828571010,5623.12.201423.12.2014
202SOLUS
Gagarinovo nám. 5/1462
040 22 Košice
20140504kancelárske potreby36598330915,8923.12.201423.12.2014
203Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

14548verejné obstarávanie35540419384,0023.12.201430.12.2014
204Karon, spol. s r.o.
Masarykova 2
040 01
Košice
14190172Dodávka a montáž plastových okien s doplnkami365810036840,0030.12.201430.12.2014
205Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
2142220140Kopírovací stroj313385511198,8030.12.201430.12.2014
206Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 17/B
821 04 Bratislava
2142220141služby, zaškolenie, inštalácia313385511198,8030.12.201430.12.2014
207Xepap, s r.o.
Jesenského 4703
14001108631cartridge0031628605462,2430.12.201430.12.2014
208Xepap, s r.o.
Jesenského 4703
14001108541cartridge0031628605419,8730.12.201430.12.2014
209Printo, s r.o
Potočná 1
Košice
141232cartridge4496102292,9330.12.201430.12.2014