Zmluvy 2014

DodávateľObjednávateľNázov zmluvy a čísloPopis predmetu zmluvyHodnota predmetu zmluvy v € s DPHDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia
1Stredisko služieb škole,
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác 1/2014Zabezpečenie postupu verejného obstarávania 992€4.6.20144.6.2014
2Mark Media, s.r.o
Mäsiarska 63
040 01 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Obchodná zmluva č. 150/2014Vysielanie reklamy v Rádiu Košice410 €17.6.201417.6.2014
3CUBS plus, s.r.o.
Masarykova č. 21
040 01 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dielo na
prípravu a realizáciu
prác 2/2014
Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov prevádzkovaných objednávateľom.250€ bez DPH18.7.201418.7.2014
4Stredisko služieb škole,
Trieda SNP 48/A,
040 11 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov
-27.10.201427.10.2014
5SOLUS Košice, s. r. o.
Gagarinovo nám. 5/1462,
04012 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Rámcová dohoda č. 2/2014 na dodanie tovar "Kancelárske potreby"Kancelárske potreby4936,24 Eur s DPH/
do 30.11.2018
16.12.201423.12.2014
6Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78
040 01 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Rámcová dohode č. 1/2014 na dodanie tovaru "Čistiace a hygienické prostriedky"Čistiace a hygienické prostriedky
5619,00 EUR s DPH/do 30.11.201816.12.201429.12.2014
7
8
9