Zmluvy 2015

DodávateľObjednávateľNázov zmluvy a čísloPopis predmetu zmluvyHodnota predmetu zmluvy v € s DPHDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia
1/2015Stredisko služieb škole
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č.1/2015 o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávanie8€/hod.27.4.201528.4.2015
2/2015Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o poskytovní služby technickej ochrany objektu č. 9/8901/2510/15poskytovanie služby technickej ochrany objektu13€/mesiac6.3.201528.4.2015
3/2015ViGeR s.r.o.
Seňa 10
04458 Seňa,
Ing. Viera Rusňáková PhD., konateľ
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č.3/2015 o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby uzatvrorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisovzmluva o vykonávani pracovnej zdravotnej službycenová ponuka jednotlivých činnosti - príloha č. 1 tejto zmluvy17.3.201528.4.2015
4/2015ILLEJazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č.4/2015 o poskytovaní službyzmluva o poskytovaní servisnej služby112,32 € s DPH 29.4.201530.4.2015
5/2015AQUA PRO, s.r.o.
Pod Furčou 7
Košice
040 01
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č. 5/2015
Rámcová kúpna zmluva
č.2015299
zmluva o poskytnutí
dodávka vody
vo vratných obaloch
6 €/mes.31.5.20151.6.2015
6/2015Základná škola
Krosnianska č. 2
040 22 Košice
Jazyková škola,
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č. 6/2015Nájomná Zmluva191,44/ ročne2.9.20153.9.2015
7
8
9