Zmluvy 2016

DodávateľObjednávateľNázov zmluvy a čísloPopis predmetu zmluvyHodnota predmetu zmluvy v € s DPHDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia
1/2016Klub Forresta Gumpa n.o.
Kvetná 16,
040 15 Košice-Šaca
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Nájomná zmluve č.1/2016
s platnosťou od 1.7.2016
Nebytové priestory
s celkovou
výmerou 32,97 m2
212,46 €/ rok27.6.201629.6.2016
2/2016Základná škola,
Krosnianska 2
Košice
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 232 12 2016Nebytové priestory3.10.20163.10.2016
3/2016LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
82101 Bratislava
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Kúpna zmluva č. Y201640835-ZStravné poukážky23.11.201630.11.2016