Zmluvy 2017

DodávateľObjednávateľNázov zmluvy a čísloPopis predmetu zmluvyHodnota predmetu zmluvy v € s DPHDátum uzavretia zmluvyDátum zverejnenia
1/2017Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01
Košice
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č. 17/0026/0009/51085/
o zriadení a poslkytovní pripojenia k sieti Internet
pripojenie k sieti INTERNET29,78 € mesačne1.2.20171.2.2017
2/2017Základná škola Bruselská 18, Košice Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č. 3218022017Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov1318,49€ ročne10.4.201711.4.2017
3/2017Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10
040 01
Košice
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva č. 17/0026/0017/51085/
o zriadení a poskytovaní
pripojenia k sieti Internet, zriadení a poskytovaní Verejnej telefónnej služby a zriadení služby Tango Digitálne televízia
pripojenie k sieti INTERNET,
zriadení a poskytovaní
Verejnej telefónnej služby
a zriadení služby Tango Digitálne TV
35,66 € mesačne11.5.201711.5.2017
4/2017MAS Slovakia s.r.o.
pod lesom 866/16
92221 Moravany nad Váhom
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dielo č. 1/2017 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Výmena okenných otvorov v budove Jazykovej školy11.134,63 €21.6.201711.7.2017
5/2017Nibiru, s.r.o.
Ždiarska 1, 040 12
Košice
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dielo č.2/2017Oprava sociálnych zariadení14499,02 €8.11.20178.11.2017
6/2017Základná škola
Krosnianska č. 2,
Košice
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 232 8 2017prenájom tried na výučbu cudzích jazykov675,445.12.20178.12.2017
7/2017Základná škola
Bruselská 18,
Košice
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dlhodobom nájme nebytových priestorov č.prenájom tried na výučbu cudzích jazykov673,408.12.20178.12.2017
8/2017Lomtec.com a.s., Lomtec.com a.sJazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o poskytovaní služiebZmluva o poskytovaní služieb- zabezpečujúca správu registratúry a elektronických podaní 720,00 €12.12.201715.12.2017
9/2017Ján Bittner
Ostravská 1014/2
040 11 Košice
IČO 34863036
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Zmluva o dielo č. 3/2017Výmena podláh8592,7518.12.201718.12.2017
10/2017AQUA PRO EUROBE, a.s.
Pod Furčou 7
Košice 040 01
Jazyková škola
Užhorodská 8
040 11 Košice
Rámcová kúpna zmluva č. 2017919Kúpna zmluva a kúpna cena dodávanej vody vo vrátných obaloch, Nájomná zmluva,
nájom a dávkovač vody.
viď. príloha27.12.20174.1.2018