Slovenčina pre Ukrajincov

Prihláška / Application form

(klikni pre zobrazenie / click to download)


Platba / Payment

(klikni pre zobrazenie / click to download)

 

SLOVENSKÝ JAZYK PRE UKRAJINCOV

ŽIACI A ŠTUDENTI do 25 rokov

Suma za 3-mesačný kurz

UTOROK 13:30 – 15:00

1x2 hodiny za týždeň = 27,10 €

Poslucháč, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi školné neuhrádza.

___________________________________________________________

 

DOSPELÍ od 26 rokov

Suma za 3-mesačný kurz

PIATOK 9:30 – 11:00

1x2 hodiny za týždeň = 67 €

Poslucháč, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi školné neuhrádza.