Naše školské aktivity

 

jazykový festival 2019 

Video z akcie:

 

Reportáž z akcie:

Jazykový festival, ktorý zorganizovala naša jazyková škola oboznamoval žiakov základných a stredných škôl s japonskou kultúrou a jazykom. Východoslovenskú televíziu zaujímalo, ako u nás táto akcia prebiehala.

Cieľom podujatia bolo prehĺbenie záujmu o cudzie jazyky. Chceli  sme zdôrazniť  význam jazykového vzdelávania a jazykovej rôznorodosti.  ktorá predstavuje pozitívny krok pre lepšie vzájomné porozumenie a účinnejšiu komunikáciu.

Na festivale žiaci spoznali japonský jazyk a kultúru Japonska.  Formou workshopov  sa zoznámili so zvykmi a reáliami tejto krajiny. Žiaci si mohli vyskúšať  bojové umenie Ju-Jutsu, tvorbu origami,, techniku jedenia s paličkami, kaligrafiu  a iné zaujímavosti z Japonska.

Podujatie Jazykový festival 2019 bolo určené pre žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc. Na podujatí sa zúčastnili žiaci zo škôl:

ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Kežmarská 30, ZŠ Masarykova 19, SG Katkin park, SSŠS Užhorodská 39, ZŠ Tomášikova 31, ZŠ Gemerská 2, ZŠ Považská 12.

 

RoZhovor rádio regina 2019

Pani redaktorka rádia Reginy bola fascinovaná štýlom výučby na Jazykovej škole Užhorodská 8 a pozvala našu pani učiteľku Mgr. Zuzanu Benko na rozhovor, ktorý odvysielalo rádio Regina v marci 2019.

 

JAZYKOVÝ TALENT Z KOŠÍC 2019

 

Piaty ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 25. februára 2019 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 v Košiciach..Na súťaž bolo prihlásených 60 žiakov zo 17. základných škôl a osemročných gymnázií.Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk. Súťažiaci – žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií z Košíc sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Pán lektor a pani lektorka ich učili základy japonského jazyka. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka  dokázali bez problémov zvládnuť. Súťažiaci boli skúšaní písomne a časť z nich postúpila aj na ústne preskúšanie.Tých najtalentovanejších uvádzame nižšie a srdečne im k výhre gratulujeme, preukázali obdivuhodný talent učiť sa cudzie jazyky a dúfame, že budú mať dostatočné zázemie a chuť svoj talent ďalej rozvíjať a že táto súťaž im, ako aj ostatným zúčastneným, priniesla silnú motiváciu pre ďalšie jazykové vzdelávanie.

1. miesto:  Adam Džavoronok, Súkromná ZŠ Slobody 1, KE

2. miesto: Alenka Závodníková, ZŠ Krosnianska 4, KE

3. miesto: Dávid Kondáš, Súkromná ZŠ Slobody 1, KE

Fotogaléria TU.

Metodický deň 2019 

 

Metodický deň sa konal dňa  15. februára 2019.

Organizátorom podujatia bola Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 040 11.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť učiteľom anglického jazyka odborno-metodickú pomoc, oboznámiť ich s významom spätnej väzby vo vyučovaní študentov a problematikou hláskovania v anglickom jazyku.Program podujatia tvorili dve prezentácie.Téma prvej prezentácie:  Spätná väzba a jej význam v práci študentovTéma druhej prezentácie:  Význam hláskovania v anglickom jazyku Lektorkou podujatia bola JOHANNA STIRLING z  Veľkej Británie. Je lektorkou pre výučbu anglického jazyka.  Vyučuje, prednáša, píše knihy a rôzne učebné materiály  súvisiace s vyučovaním anglického jazyka. Pracuje aj pre NILE (Nórsky inštitút pre jazykové vzdelávanie), kde je akademickou manažérkou.Všetci pedagógovia boli veľmi spokojní  s úrovňou a priebehom metodického dňa.

Fotogaléria TU.

HODINY S VIANOČNOU ATMOSFÉROU 2018

 

Vianočná akadémia v našej jazykovej škole opäť predstavila šikovných študentov, ktorí svojou kreativitou, elánom a jazykovými znalosťami prispeli k pravej vianočnej nálade. Študenti nám pripraveným programom, ktorý pozostával z vianočných príbehov, krásnych kolied, zaujímavých hier a súťaží priblížili najkrajší sviatok v roku. Plní odhodlania a dobrej nálady sa pomocou lektorov cudzích jazykov títo nadšenci pustili do projektu vianočnej akadémie. Z jednotlivých tried bolo počuť ľúbezné tóny vianočných piesní sprevádzanými roľničkami a klavírom, iní stavili na vianočné kvízy a  príbehy zo všetkých kútov sveta. Boli aj takí, ktorí prezentovali svoje jazykové schopnosti v autentickom prostredí talianskej kaviarničky, alebo si posedeli pri tradičnom ruskom čaji. Francúzski vinšovníci šírili dobrú zvesť básňami, tí anglickí zase v kostýmoch anjela, čerta, a Santa Klausa očarili vtipnými scénkami ale aj prechádzkou vianočným trhom v maskách. Španielska sekcia prekvapila výnimočnou vianočnou burzou a príjemným posedením pri španielskom vínku. Nemeckí študenti pripravili nádherný Betlehem a ponúkali tradičné vianočné špeciality. Najmenší koledníci stvárnili čarovnú atmosféru Vianoc pohybom a pripravenými scénkami. Mnohí rodičia boli dojatí a právom hrdí na svoje ratolesti. K čarovnej vianočnej atmosfére prispeli tiež originálne dekorácie a fantastická výzdoba v priestoroch našej školy. Úspešne sa nám podarili vniesť do priestorov našej školy betlehémske svetlo a šíriť ho pomocou našich skvelých študentov formou cudzích jazykov.

Fotogaléria TU.

JAZYKOVO POZNÁVACÍ ZÁJAZD DO USA  - NEW YORK, WASHINGTON 2018

Od 1.10. – 8.10. 2018 sme sa zúčastnili zájazdu do mesta New York a  Washington. Zažili sme plavbu loďou, videli sme Sochu Slobody,  mali sme krásne slnečné  počasie,  navštívili sme Ellis Island - národné múzeum pre imigrantov,  kde našli spomienky aj na rodákov zo Slovenska. Prehliadka New Yorku so slovenskou spievodkyňou žijúcou v New Yorku preverila znalosti o histórii mesta. Vo Washingtone D.C. nenájdeme mrakodrapy, ktoré sú v iných mestách USA typické, pretože je zakázané, aby bola nejaká budova na území mesta vyššia ako budova Kapitolu. Prevládajú tu budovy verejných inštitúcií a administratívne budovy. Prezreli si Lincolnov pamätník, budovu Kapitolu, Biely dom – sídlo prezidenta, pamätník Vietnanskej vojny a Kórejskej vojny. Veľmi autentické boli betónové sochy vojakov. Navštívili múzeum Withe Housu, kde absolvovali veľmi prísnu kontrolu. Poslucháči mali možnosť navštíviť Trump tower , Hotel  Plaza, Ground Zero, poprechádzať sa po 5th Avenue, vyskúšať cestu metrom a vedieť sa orientovať aj za zmenených podmienok, ktoré preverili jazykové znalosti každého jedného poslucháča. Pohodová spiatočná cesta v lietadle prispela k úspešnému zavŕšeniu poznávacieho pobytu.

Fotogaléria TU.

 

 

Sviatok všetkých svätých 2018

Dňa 21. októbra sa na hodine španielčiny oslavoval sviatok Všetkých Svätých.
V Amerike  sa v tom čase oslavuje Halloween a v Mexiku El Día de los Muertos. Žiaci sa dozvedeli niečo o tradíciách v Mexiku, videli rozprávku Coco, maľovalo sa na tvár, vyzdobili si tekvicu a rozdávali cukríky po celej škole.
Ďakujeme všetkým za účasť. Veľká vďaka patrí tým, ktorí pomáhali s organizáciou a výzdobou. Veríme, že žiaci sa zabavili, a tešíme sa na Días de los Muertos zase o rok!

Fotogaléria TU.

metodický deň 2018

Metodický deň sa konal dňa 16. februára 2018.

Cieľom podujatia bolo poskytnúť učiteľom anglického jazyka odborno-metodickú pomoc, oboznámiť ich s uplatnením mentálnych zručností pri využití učebných materiálov a zamerať sa na rozvoj rečových zručností a počúvania.

Metodického dňa sa zúčastnilo 33 pedagógov. Všetci pedagógovia boli veľmi spokojní s úrovňou a priebehom metodického dňa, vyzdvihovali profesionalitu prednášajúcej, ktorá ako rodená Britka obohatila priebeh vzdelávania. Z hárkov spokojnosti vyberáme: „Super, čo najskôr a čo najčastejšie zopakovať.“ „Veľmi zaujímavé, živé, zábavné.“

Fotogaléria TU.

jazykový talent 2018

Štvrtý ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 5. februára 2018 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 vo veľmi príjemnej a radostnej atmosfére. 
Na súťaž bolo prihlásených 62 žiakov zo 17. základných škôl a osemročných gymnázií z Košíc.

Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk.

Súťažiaci sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Lektorka ich učila základy nórskeho jazyka. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka dokázali bez problémov zvládnuť. Súťažiaci boli skúšaní písomne a časť z nich postúpila aj na ústne preskúšanie.

Tých najtalentovanejších uvádzame nižšie a srdečne im k výhre gratulujeme, preukázali obdivuhodný talent učiť sa cudzie jazyky a dúfame, že budú mať dostatočné zázemie a chuť svoj talent ďalej rozvíjať a že táto súťaž im ako aj ostatným zúčastneným priniesla silnú motiváciu pre ďalšie jazykové vzdelávanie.

1. miesto: Branislav Knap, ZŠ Krosnianska 4

2. miesto: Adam Čabrák, ZŠ Krosnianska 4

3. miesto: Simona Jacková, ZŠ Krosnianska 4

Fotogaléria TU.

jazykovo poznávací zájazd 2017

Schopnosť naučiť sa cudzí jazyk máme od narodenia všetci. Učenie cudzieho jazyka by malo byť v prvom rade zábavou, nie povinnosťou, potom sa k učeniu radi vraciame a rýchlo si cudzí jazyk osvojíme. Motivácia pôsobí ako hnací motor, jednou zo silných motivácií sú aj návštevy a spoznávanie cudzích krajín. Každoročne organizujeme v našej jazykovej škole jazykovo-poznávacie zájazdy a v roku 2017 sme navštívili Španielsko.

Fotogaléria TU.

vianočné hodiny 2017

 

Vianoce patria k najkrajším sviatkom roka. Nie všade sa oslavujú rovnako. Každá krajina si zachováva vlastné tradície a zvyky. Čaro Vianoc sa prenieslo aj do našich vyučovacích hodín, na hodinách bola radostná a príjemná vianočná atmosféra, rozprávali sme sa o tom, ako sa slávia Vianoce v iných krajinách, spievali sme vianočné koledy v cudzích jazykoch, pripravili sme aj vianočné vystúpenia pre rodičov.

Fotogaléria TU.

halloween 2017

Halloween sa oslavuje v noci z 31. októbra na 1. novembra prevažne v anglicky hovoriacich krajinách a v zámorí. Vydlabané tekvice sú najznámejším symbolom Halloweenu. Tradície tohto sviatku, spôsob osláv a zvykov, ktoré ho sprevádzajú si predvádzame a zábavnou formou vysvetľujeme aj na našich Halloweenskych hodinách anglického jazyka.

Fotogaléria TU.

Jazykový festival 2017

Jazykového festivalu 2017 sa zúčastnilo 157 žiakov z rôznych základných a stredných škôl. Každý rok sa žiaci na Jazykovom festivale oboznamujú s cudzím jazykom a cudzou kultúrou. Tento rok bol prezentovaný Japonský jazyk a japonská kultúra. Žiaci sa naučili pár základných fráz v japonskom jazyku a taktiež pár znakov v japonskej kaligrafii. Učili sa správne používať pri jedení paličky. Zaujala ich aj prednáška o japonskom šerme Kendo, videli vystúpenie bojovníkov Kenda a obliekali sa do tradičného japonského bojového brnenia. Mali možnosť vziať do rúk najlepšie meče na svete, ktorými sú práve japonské meče. Zoznámili sa aj s modernejším bojovým umením Chanbara. Po prednáške o Chanbare a ukážkovom vystúpení si aj sami vyskúšali súťažný boj s umelými plastovými mečmi. V rámci prednášky o bonsajoch sa žiaci dozvedeli aj o láske Japoncov k prírode, prednášku viedol najlepší odborník na bonsaje na Slovensku. Všetci žiaci aj učitelia boli veľmi spokojní a šťastní, že Jazykový festival 2017 nebol len poučný, ale aj veľmi zaujímavý.

Fotogaléria TU.

Jazykový talent 2017

 

Tretí ročník súťaže Jazykový talent z Košíc sa konal 7. februára 2017 v budove Jazykovej školy Užhorodská 8 vo veľmi príjemnej a radostnej atmosfére. Súťaž nebola zameraná na preskúšanie, kto ako ovláda cudzí jazyk, ale cieľom bolo zistiť, kto sa dokáže najrýchlejšie naučiť cudzí jazyk. Súťažiaci – žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl a tretích a štvrtých ročníkov 8-ročných gymnázií z Košíc sa až v deň konania súťaže dozvedeli, v ktorom jazyku budú súťažiť. Lektori ich učili základy japonského jazyka. Súťažiaci boli naozaj veľmi talentovaní a základy pre nich doteraz úplne neznámeho jazyka dokázali bez problémov zvládnuť. Súťažiaci boli skúšaní písomne a časť z nich postúpila aj na ústne preskúšanie.

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.

Metodický deň 2017

 

Viac informácií TU.

Fotogaléria TU.