Učebný materiál

Učebnice a jazyková literatúra

Jednotlivé kurzy sú členené na rôzne úrovne pokročilosti a veku. Jazyková škola využíva literatúru, ktorá je moderná, nasleduje trendy vo výučbe ako aj oblasti pre komunikáciu, slovnú zásobu a témy z reálneho sveta, tak aby kurzy boli pre poslucháčov zaujímavé a nachádzali sa v nich.

Okrem cudzojazyčnej literatúry využívame modernú komunikačnú technológiu, ako sú PC a projektor zostava, interaktívna tabuľa, zdroje z internetu a podobne.

Rozdelenie cudzojazyčnej literatúry: 

Anglický jazyk 

 • Little Bugs - veková kategória od 6-7 rokov veku žiaka
 • Super Minds - veková kategória od 7-9 rokov veku žiaka
 • Hot Spot - veková kategória od 9-13 rokov veku žiaka
 • Interactive -  veková kategória od 13-15 rokov veku žiaka
 • Face2Face - veková kategória od 15-18 rokov veku žiaka
 • Straightforward - veková kategória od 15-18 rokov veku žiaka
 • Ready for FCE - veková kategória od 18-20 rokov veku žiaka

Kombináciou učebníc a priebežným postupom v úrovniach, žiaci a poslucháči nadobudnú úroveň vzdelávania od A1 po C1. Učebnice Face2Face, Straightforward a Ready for FCE sú vhodné aj pre poslucháčov nad 20 rokov.

Nemecký jazyk

 • Studio - od úrovne A1 po B2

Francúzsky jazyk

 • Panorama

Taliansky jazyk

 • Rete Nuovo - od úrovne A1

Španielsky jazyk

 • Colega - veková kategória od 6-7 rokov veku žiaka
 • Joven espaňol - veková kategória od 7-15 rokov veku žiaka
 • Espaňol en marcha veková kategória od 15+ rokov veku žiaka

Ruský jazyk

 • Raduga po novom - veková kategória od 15+ rokov veku žiaka

Maďarský jazyk

 •  

Čínsky jazyk

 • Materiál pripravovaný lektorom

Japonský jazyk

 • Materiál pripravovaný lektorom

Kombináciou učebníc a priebežným postupom v úrovniach, žiaci a poslucháči nadobudnú úroveň vzdelávania od A1 po C1.